УВАРОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ (28.2.1825-29.12.1884) - російський археолог, граф. Син російського державного діяча С.Уварова. У 1845 закінчив Петербурзький ун-т. У 1851-54 дослідив бл. 7 тис. курганів у Володимирській і Московській губ. Був одним із засновників Російського археологічного товариства, Московського археологічного товариства і Державного історичного музею у Москві. У 1853-54 досліджував пам'ятки античної культури на Півдні України, зокрема, вів розкопки в Ольвії і Херсонесі. Методи розкопок і досліджень У. вирізняли дилетантизм; вони стояли на низькому навіть для того часу рівні. Роботи У. в більшості застаріли. У. - автор праць “Дослідження про старожитності південної Росії і берегів Чорного моря” (тт. 1-2, 1851-56), “Археологія Росії. Кам'яний період” (тт. 1-2,1881).

І. Підкова (Львів).

УГОРЩИНА, УГОРСЬКА РЕСПУБЛІКА - держава у Центральній Європі, в середній частині басейну Дунаю. Межує з Україною, Словаччиною, Австрією, Словенією, Хорватією, Союзною Республікою Югославією, Румунією. Територія 93 тис. км2. Населення бл. 10,4 млн., понад 96% - угорці. Столиця -м. Будапешт. В адміністративному відношенні поділяється на 19 медье (комітатів) і м. Будапешт (прирівняний до медьє). Угорська Республіка, згідно з Конституцією (1990), - демократична правова держава. Законодавчий орган - однопалатні Державні збори. Глава держави - президент. Вищий орган державного управління - уряд.

Територія сучасної У. була заселена з часів палеоліту. Перші писемні джерела, які подають відомості про історію цього регіону, походять з 6-5 ст. до н.е. В цей період на території У. проживали іллірійські, фракійські та ін. племена. У 4 ст. до н.е. на Дунаї з'явилися кельти, які відтіснили іллірійське та фракійське населення. У наступному ст. кельти, осівши у завойованих ними областях, перейшли до землеробства. З другої пол. 1 ст. до н.е. починається занепад кельтського суспільства. На рубежі нашої ери територія Задунав'я, що була заселена кельтськими та іллірійськими племенами, потрапила під владу Римської імперії. Ці землі увійшли до складу новоствореної провінції Паннонії, яка мала велике військово-стратегічне значення для імперії. Суміжна з Паннонією область на схід від Дунаю (сучасний Альфельд), населена кельтами та фракійцями, починаючи від серед. 1 ст. до н.е., зазнавала впливу з боку даків (дако-гетських племен), що проживали в сучасній Трансільванії. У другій пол. 1 ст. даки підкорили більшу частину Альфельду і чинили напади на пн.-сх. райони Паннонії. У серед. 1 ст. н.е. у межиріччі Дунаю й Тиси з'явилися сармати, які витіснили звідси даків. Згодом імператор Троян підкорив даків, створивши в 106 на їхніх землях провінцію Дакія.

З кін. З ст. у Паннонії почало поширюватись християнство. Тоді ж посилюються варварські (германські, кельтські та сарматські) напади на Паннонію. У 3 ст. Паннонію розорюють германські племена, а також сармати. У 271 римляни змушені були відступити з Дакії, а наприкін. 4 ст. фактично залишити і Паннонію, яку почергово займали окремі варварські народи (римляни надають їм права федератів). В останній третині 4 ст. зі сходу на Дунай перекочували гунни. Спустошивши дунайські провінції, основна маса гуннів осіла на Альфельді, а до серед. 5 ст. під їхнім пануванням опинились великі території, включаючи Паннонію і Дакію. Досягнувши найбільшої могутності за Аттіли, гунська держава після його смерті (453) розпалася.

Через Середнє Подунав'я пересуваються на південь германські та ін. народи. У 6 ст., витіснивши германців, цей регіон зайняло тюркське плем'я аварів, яке створило сильне державне об'єднання -Аварський каганат. Одночасно у 5-6 ст. сюди починають проникати й слов'яни, які потрапляють під владу аварів. У 623 слов'яни під проводом Само підняли повстання проти аварів, створивши союз племен (держава Само), - одне з найперших політичних об'єднань у слов'ян (розпалося у 658). У 890 роках Аварська держава зникла під ударами франків, які опанували Середнє Подунав'я. Під їхнє верховенство потрапили і слов'янські племена цього регіону, які протягом 9 ст. робили спроби унезалежнитися від германців, створивши свої державні об'єднання - Паннонське (Блатенське) князівство, Великоморавську державу (деякий час входили землі Паннонії). Слов'яни намагалися також добитися своєї самостійної церковної організації, про що свідчить діяльність слов'янського просвітителя Мефодія (у 870-ті роки був архієпископом Моравії та Паннонії), проте ці спроби не мали успіху.

Наприкін. 9 ст. у Середнє Подунав'я проникли угорці. Починаючи з 5 ст. н.е., вони кочували на широких просторах Північного Кавказу та Північного Причорномор'я, перебуваючи під владою різних тюркомовних племен, зокрема, хозар (7-9 ст.). Територія, яку вони займали, на півночі межувала з поселеннями східних слов'ян. Угорці нападали на сусідні слов'янські племена, забирали в полон людей, яких потім продавали в рабство грекам. З “Повісті временних літ” відомо, що наприкін. 9 ст. угорці-кочівники (очевидно, якась окрема ватага) пройшли на захід повз Києва, зробивши зупинку біля нього (звідси назва Угорське урочище). Під проводом князя Арпада (бл, 890-907) союз угорських племен, подолавши бл. 895-896 Карпати, розташувався в Середньому Подунав'ї. У наступні роки угорці зайняли Затисся, долини Мароша й Тиси, межиріччя Тиси та Дунаю, Задунав'я. Протягом 902-906 підкорили Великоморавську державу.

З Середнього Подунав'я протягом першої пол. 10 ст. угорці здійснювали численні грабіжницькі походи не тільки в суміжні, але й у віддалені країни Західної, Південної та Південно-Східної Європи. Після поразки від військ німецького імператора Оттона 1 (955) угорці осіли у Паннонії, витіснивши звідти або асимілювавши ін. народи, зокрема, слов'ян. Наприкін. 10 ст. угорці прийняли християнство, і князь з династії Арпадів став першим угорським королем Іштваном І Святим (1000-1038). Протягом 11 ст. відбувався процес оформлення феодальних відносин в У. Зокрема, основна маса вільних общинників перетворилася у феодально залежних селян. У 11-12 ст. угорські королі поширили свою владу на територію сучасних Словаччини, Трансільванії, Хорватії та Закарпаття. У першій пол. 13 ст. угорська ранньосередньовічна держава досягла свого найвищого розвитку.

Угорські королі проводили активну зовнішню політику. Ще в 970, коли київський князь Святослав Ігорович вів боротьбу з візантійцями у Болгарії, один з угорських загонів виступав на його боці. У 992 Володимир Святославич організував похід на білих хорватів (тобто у Закарпаття), де стикалися територіальні інтереси Русі й У. Як зазначає “Повість временних літ”, Володимир жив у мирі зі Стефаном І Угорським (Іштваном І). Після смерті князя Володимира (1015) його син Святослав Володимирович, переслідуваний братом Святополком Окаянним, намагався втекти в У. Скориставшись з князівських міжусобиць, Іштван і захопив Закарпаття. Його син Імре мав титул “князя русів”. Арпади і Рюриковичі були пов'язані династичними шлюбами. Зокрема, двоюрідний брат Іштвана І був одружений з київською княжною; один з наступників Іштвана Ендре І (див. Андрій І, 1046-60), перш ніж стати королем У, тривалий час жив (разом зі своїм братом) у Києві при дворі князя Ярослава Мудрого і був одружений з руською княжною (дослідники ототожнюють її з дочкою Ярослава Анастасією); король Бела І (див. Бели, 1060-63) видав свою дочку Ланку за тмутороканського князя Ростислава Володимировича - внука Ярослава Мудрого. Дочка короля Ласло І (1077-1095) вийшла заміж за Володимир-волинського князя Ярослава Святополковича. Невдалим виявився шлюб короля Кальмана Книжника (див. Коломан, 1095-16) з дочкою Володимира

Мономаха Єфимією. їхній син Борис (не визнаний батьком) протягом багатьох років за підтримки галицьких бояр вів наполегливу, проте безрезультатну боротьбу за угорський престол. Дочка Кальмана (від іншого шлюбу) стала дружиною князя Звенигородського, потім - галицького Володимирка. Нарешті, король Геза II (1141-62) був одружений з дочкою великого князя київського Мстислава Володимировича Єфросинією.

За правління Ендре І та його сина Шаламона (Соломона; 1063-74) в У. посилився руський вплив - русичі займали високі посади, поширився візантійський церковний обряд, при дворі вживалася слов'янська мова. Якщо до кін. 11 ст. відносини У. з Руссю носили переважно мирний характер, то в наступні десятиліття угорські напади на Русь стають нерідким явищем. Згідно з угорськими джерелами, перший похід у Галичину бл. 1095 зробив Ласло І. Угорські королі дедалі частіше втручалися у внутрішню міжусобну боротьбу руських князів, здійснюючи походи у Галицьку землю. Король Кальман у 1099 пішов у Галичину як союзник київського князя Святополка Ізяславича в боротьбі проти Василька Ростиславича та його брата Володаря, однак був розгромлений у битві на р.Вігор під Перемишлем. Іштван II (1116-31) у 1123 здійснив похід на Володимир-Волинський. Бела II (1131-41; див. Бели) у 1139 послав багатотисячне військо на допомогу великому князю київському Ярополку Володимировичу, що вів боротьбу з чернігівським князем Всеволодом. Геза II протягом 1148-52 здійснив ряд походів у Галичину на підтримку великого князя київського Ізяслава Мстиславича проти галицького князя Володимирка. У 1188 Бела III (1172-96; див. Бело) під приводом допомоги князю Володимиру Ярославичу намагався приєднати галицькі землі до Угорщини, проголосивши себе “королем Галичини” 1 зробив намісником у Галичі свого сина Ендре (пізніше - король Ендре II: див. Андрій II). Проте галицькі бояри за підтримки польського князя Казимира II Справедливого у 1189 вигнали Ендре (див. Галицьке повстання 1189).

Після загибелі князя Романа Мстиславича (1205) його вдова Анна, прагнучи утвердити на престолі Галицько-Волинської держави свого малолітнього сина Данила Романовича Галицького, вдалася під опіку короля Ендре II. Протягом кількох років Едре II підтримував їх у боротьбі проти галицьких бояр та інших руських князів, що зазіхали на Галичину, прийнявши при цьому титул “короля Галичини і Володимири”. У 1214 Ендре II уклав у Спіші з краківським князем Пешком Білим угоду (див. Спішська угода 1214), за якою галицькі землі були приєднані до У, а його малолітній син Коломан проголошувався королем Галичини. Окупація Галичини угорськими військами викликала Галицьке повстання 1219-21. У травні 1221 об'єднані сили Данила Галицького і Мстислава Удатного розбили угорські війська під командуванням Коломана біля Галича. Проте Мстислав Мстиславич Удатний, який зайняв галицький престол, видав свою дочку Марію за молодшого сина угорського короля - Ендре (див. Андрій Андрійович) і в 1227 передав йому Галичину. У 1230 Данило Галицький звільнив Галич від угорських військ, а сам Андрій Андрійович потрапив у полон. У наступні роки угорці зробили ще кілька безрезультатних спроб зайняти Галичину. Після навали монголо-татар на У. (1241-42), король Бела IV, підтримуючи свого зятя, чернігівського князя Ростислава Михайловича (видав за нього дочку Анну), вислав у Галичину угорське військо на чолі з воєводою Фільнеєм. 17.8.1245 угорські війська та їхні союзники - загони польських феодалів були розгромлені у битві під Ярославом дружиною Данила Галицького. Після поразки в Ярославській битві 1245 Бела IV погодився на шлюб своєї дочки Констанції з Левом Даниловичем, який відбувся у 1247. Це сприяло встановленню тісних союзницьких відносин між Галицько-Волинською державою і У. (хоча Бела й надалі залишав за собою титул “короля Галичини і Лодомерії”). Данило Романович підтримував Белу IV у його боротьбі за австрійське герцогство (1252-53). Добросусідські відносини між У. і Галицько-Волинською державою тривали й після смерті Данила та Бели, за всіх останніх королів династії Арпадів. Князь Лев Данилович у 1260-х виступав союзником У. в боротьбі проти Чехії. Бл. 1280 (за ін. дан. - бл. 1299) Лев Данилович звільнив частину Закарпаття з Мукачевом з-під влади У. і приєднав її до Галицько-Волинської держави.

У кін. 13 ст.- поч. 14 ст. У. розпалась на ряд самостійних володінь. Після смерті останнього представника старої династії Ендре III (1290-1301) розгорілася боротьба за угорську корону. Королем було проголошено Карла І Роберта (1301—42) - представника Анжуйської династії, однак протягом двох десятиліть йому довелося утверджувати свою владу, поборюючи інших претендентів на королівський престол. Зокрема, наджупан Земплинського та Ужанського комітатів П.Петуня (Петро Петрович), очоливши в 1315 повстання проти Карла Роберта, запропонував запросити на угорський престол одного з галицько-волинських князів - Лева Юрійовича або його брата Андрія Юрійовича. Лише на поч. 1320 років Карлу Роберту вдалося покінчити з політичною анархією в країні. За деякими дан., саме в цей час він захопив Мукачеве.

Після смерті галицько-волинського князя Юрія II Болеслава (1340) У. надавала допомогу Польщі у загарбанні галицько-волинських земель. У 1340 У. і Польща розпочали війну проти Литви за Галичину, яка тривала з перервами багато років. У 1349 польський король Казимир III Великий за підтримки угорських військ захопив Галичину, а згодом -Холмську та Белзьку землі. У 1349 південна частина Галичини, що пізніше одержала назву Буковина, відійшла до Угорщини (з 1359 Буковина перебувала у складі князівства Молдова). У 1350 наступник Карла Роберта, угорський король Людвік І Великий (1342-82) уклав угоду зі своїм дядьком, польським королем Казимиром III Великим, згідно з якою У. “відступала свої спадкові права” на “Руське королівство” (Галичину) Казимирові, а після його смерті (коли у нього не буде синів) Польща разом з Галичиною, Холмською та Волзькою землями і Крем'янцем перейде до Людвіка. Після смерті в 1370 Казимира III Людвік 1 став польським королем. У 1372 він передав владу над Галичиною своєму наміснику князю шлезькому Владиславу Опольському (1372-1379, 1385-1387). У 1376-77 Людвік І вів запеклу боротьбу з волинським князем Любартом і великим князем литовським Кейстутом за Західну Волинь, внаслідок якої до У. було приєднано Холмську та Белзьку землі. Зі смертю Людвіка І особиста унія У. й Польщі розпалася. Королевою У. стала старша дочка Людвіка Марія (1382-87), а королевою Польщі - його молодша дочка Ядвіга. У 1387 Галичина була остаточно приєднана до Польської держави.

Закарпаття продовжувало перебувати під владою Угорщини. У 1393-1414 (або 1417) володарем Мукачівської домінії та наджупаном Берегівського, Земплинського та Мармароського комітатів був князь Ф.Корятович.

За правління короля Жигмонда (Сигізмунда) Люксембурга (1387-1437) в У посилюється міжусобна боротьба між окремими угрупованнями магнатів (т.зв. лігами баронів). На поч. 15 ст. на У. насувається загроза турецького завоювання (1416, 1418 - перші вторгнення турецьких військ в У). У боях проти турків уславився полководець Янош Гуняді, який, об'єднавши під своїм керівництвом угорські, румунські, польські, сербські та волоські загони, в 1456 розбив турецькі війська в битві під Бєлградом. У 1458 під тиском середнього дворянства королем У. було обрано сина Яноша - Матяша Гуняді (Корвіна; 1458-90), який зміцнив королівську владу, здійснив ряд успішних військових походів (завоював Моравію, Сілезію, Східну Австрію), вів успішну боротьбу проти Османської імперії.

Наприкін. 15-на поч. 16 ст. відновилися феодальні чвари. Посилення тиску землевласників на закріпачене селянство викликало велике селянське повстання 1514 під проводом Д.Дожі, в якому взяло участь і кілька загонів із Закарпаття. Повстання було з нечуваною жорстокістю придушене феодалами, що полегшило останнім законодавче оформлення в У. кріпацтва.

Після поразки угорської армії під Могачем (1526) центральну частину країни захопили турки, західні та північно-західні землі У. відійшли до австрійських Габсбургів. У східній частині колишнього Угорського королівства утворилося князівство Трансільванія (Семигород), яке перебувало у васальній залежності від султана, але користувалося широкою автономією. До складу князівства ввійшла й більша частина Закарпаття, решта - до

держави Габсбургів. Трансільванський князь Дьердь II Ракоці (див. Юрій II Ракоці; 1648-60), що претендував на польський трон, підтримував дипломатичні зв'язки з українським гетьманом Б.Хмельницьким, з яким підписав договір про спільну боротьбу проти Речі Посполитої. У 1657 на допомогу Ракоці у поході на Польщу Б.Хмельницький направив 20-тисячне козацьке військо на чолі з наказним гетьманом А.Ждановичем (1657). Трансільванська армія за підтримки шведських загонів здобула Краків і Варшаву, однак у липні 1657 була змушена капітулювати перед польськими військами під Чорним Островом на Поділлі.

У 17 ст. внаслідок війни 1683-1699 австро-угорські війська вигнали турецькі війська із Середнього Подунав'я. За рішеннями Карловицького конгресу 1698-99 майже вся територія Угорського королівства, включаючи й Трансільванське князівство, перейшла під владу Габсбургів. Заміна турецького поневолення на австрійське панування аж ніяк не відповідала прагненням широких верств угорського народу. Протягом 1703-11 у країні тривало національно-визвольне повстання, яке очолив трансільванський князь Ференц II Ракоці. Незважаючи на мужність повстанців, серед яких билося чимало словаків, закарпатських українців і волохів, повстання було придушене.

Імператриця Марія-Терезія (1740-80) та імператор Йосиф II (1780-90; одночасно угорські королева й король) намагалися провести обмежені реформи в дусі “освіченого абсолютизму”, які, однак, не могли задовольнити широкі верстви угорського суспільства. Під впливом Великої французької революції в У. виникли таємні організації т.зв. угорських якобінців, одним з керівників та ідеологом яких був Ігнац Мартинович. У 1820-40-х роках 19 ст. на тлі поступового розвитку промисловості й індустріальних відносин наростав рух за скасування феодальних пережитків, зокрема, кріпацтва. Небажання Габсбургів стати на шлях проведення широких ліберальних реформ призвело до революційних виступів у частинах Австрійської імперії, у т.ч. в У. Внаслідок повстання в Пешті 15.3.1848 влада в У перейшла до рук сформованого в ході революції уряду. Було скасоване кріпосне право та відмінено цензуру. Спроба австрійських властей придушити угорську революцію збройним шляхом зазнала невдачі. Провідну роль у розгортанні революції відіграли Лайош Кошут, Шандор Петефі, Йожеф Бем та ін. Угорський парламент у 1849 проголосив повну незалежність У. від Австрії. Однак австрійський уряд звернувся за збройною допомогою до російського імператора Миколи II. У серпні 1849 російська армія примусила угорські війська капітулювати біля фортеці Віллагош. Революція зазнала поразки. Габсбурги, опанувавши ситуацією, ліквідували значну частину революційних здобутків (за винятком скасування кріпацтва). У. (від якої були відокремлені Трансільванія, Хорватія, Славонія та Воєводина), по суті, було перетворено на звичайну австрійську провінцію (див. також Революції 1848-49).

Ослаблення міжнародних позицій Австрії внаслідок поразок у війні з Пруссією та гостра внутрішньополітична криза, пов'язана з національною проблемою, змусили віденський двір піти на компроміс з поміркованою частиною угорської суспільності. Внаслідок австро-угорської угоди 1867 габсбурзька імперія була перетворена на двоєдину Австро-Угорську імперію (див. Австро-Угорщина), в рамках якої У, як і Австрія, визнавалася суверенною частиною держави, в якій усі внутрішні справи розв'язувались угорським парламентом і урядом. Як і раніше, австрійський імператор залишався одночасно й угорським королем (Франц Йосиф 1 коронований угорською короною 8.6.1867). Територію У. було значно розширено: до неї увійшли фактично всі т. зв. “землі корони св. Стефана”, у т.ч. Трансільванія, Банат, Воєводина, Хорватія, Славонія, Словаччина, Закарпаття.

Друга пол. 19 ст. відзначалася прискореним економічним розвитком У, посиленням робітничого руху. Разом з тим залишилося чимало феодальних пережитків, зокрема, наявність великого поміщицького землеволодіння. Загострювалося і національне питання: неугорські національності виступали проти політики насильницької мадяризації, за визнання своїх прав на самовизначення та вільний розвиток національних мов і культур. На поч. 20 ст. широко розгорнулася боротьба демократичної громадськості Австро-Угорщини за встановлення загального виборчого права (запроваджене 1907). Участь Австро-Угорщини у Першій світовій війні 1914-18 в складі блоку Центральних держав загострила до краю нерозв'язані соціально-політичні проблеми, призвела до зубожіння широких верств населення країни.

В умовах поразки габсбурзької монархії у війні та розвалу Австро-Угорської імперії 31.10.1918 в У. перемогла демократична революція, внаслідок якої країна відновила свою незалежність і була проголошена республікою (16.11.1918). Після революції на перший план виступило національно-територіальне питання, оскільки немадярські народи - румуни, серби, хорвати, словаки рішуче прагнули відокремлення. На Закарпатті угорський уряд схвалив автономне утворення - т. зв. Руську Країну. Однак Всекарпатський конгрес, що відбувся у січні 1919 в Хусті, висловився за возз'єднання Закарпаття з Українською Народною Республікою. Одночасно на Рахівщині та Мармарощині утворилася Гуцульська Республіка. У 1919-20 у Будапешті перебували українські дипломатичні місії: УНР (гол. М.Ґалаґан) і ЗУНР (гол. Я.Біберович).

Різке загострення внутрішньополітичного та міжнародного становища У. спричинилося до захоплення на короткий час (березень-липень 1919) влади в країні комуністами, які проголосили У. радянською республікою. Після ліквідації комуністичної влади в У. було встановлено диктатуру М.Хорті, який формально відновив монархію. Королівський трон залишився незайнятий (Габсбурги були його позбавлені), а сам Хорті став регентом країни. Хоча встановлений М.Хорті режим був украй правим, авторитарним за своїм характером, в країні зберігалися певні залишки демократичних свобод: існували парламентська система, політичні партії (крім крайніх лівих), профспілки. За Тріанонським мирним договором 1920 територія У. скоротилася на дві третини (Словаччина і Закарпаття включені до Чехо-Словаччини; Трансільванія, Східний Банат, Мармарощина - до Румунії; південнослов'янські землі - до Королівства сербів, хорватів і словенців; провінція Бургенлянд - до Австрії), а населення -приблизно на 60%. Це викликало зародження серед угорських правлячих кіл і частини угорського суспільства реваншистських настроїв. Сподіваючись, що гітлерівський уряд допоможе У. повернути втрачені території, хортистський режим пішов на встановлення союзницьких відносин з нацистською Німеччиною. У 1939 У. приєдналася до “Антикомінтернівського пакту”, а в 1940-до Берлінського пакту (Німеччина, Японія, Італія). У 1938 У. взяла участь в розчленуванні Чехо-Словаччини. За першим Віденським арбітражем 2.11.1938 до У. відійшли південні райони Словаччини й південна частина Закарпатської України з містами Ужгород, Мукачево, Берегів. На решті земель Закарпаття 14-15.3.1939 було проголошено незалежну українську державу - Карпатську Україну. Одночасно У. за згодою керівництва нацистської Німеччини напала на новостворену державу і, долаючи впертий опір Збройних сил Карпатської України - “Карпатської січі”, окупувала її територію. Внаслідок другого Віденського арбітражу (1940) від Румунії до У. відходила північна частина Трансільванії. У червні 1941 У. слідом за Німеччиною оголосила війну Радянському Союзу. В 1943 значна частина її армії, відправлена на німецько-радянський фронт, була вщент розбита у р-ні Воронежа. У вересні 1944 Радянська армія, переслідуючи гітлерівські війська, вступила на угорську землю. Командування німецької армії усунуло від влади М.Хорті (зробив спробу вивести країну з війни) і створило новий уряд з відвертих нацистських колабораціоністів - партії “Схрещених стріл” (т.зв. “нілашистів”). На поч. квітня 1945 вся територія У. була звільнена від німецьких збройних сил та угорських підрозділів, підпорядкованих нілашистському урядові. Під контролем радянської адміністрації було створено нові органи державної влади. Вони мали коаліційний характер, але все більшу роль у них відігравали комуністи. Держави антигітлерівської коаліції уклали з У. мирний договір (див. Паризькі мирні договори 1947), який остаточно зафіксував скасування рішень обох Віденських арбітражів. Державні кордони У. були встановлені відповідно до рішень Тріанонського мирного договору 1920.

У 1947-48 компартія під керівництвом Матяша Ракоші нейтралізувала шляхом терору своїх політичних опонентів (Партію дрібних сільських господарів, Соціал-демократичну партію) і остаточно захопила владу в країні. В У. була встановлена комуністична диктатура на чолі з М.Ракоші, лідером компартії (з червня 1948 - Угорської партії трудящих). Реальну основу комуністичного режиму становили радянські війська, які залишались у країні. Комуністична влада поспішала оволодіти всіма важелями економіки. Протягом 1947—49 було націоналізовано банки, середні й дрібні підприємства. Одночасно розпочато колективізацію сільського господарства, що проводилася насильницькими методами. У країні запанував політичний терор. Невдоволення широких верств народу тоталітарним режимом спричинило революцію 1956, яку жорстоко придушили радянські війська. Нове партійно-державне керівництво на чолі з Яношем Кадаром змушене було провести в країні помірковано-ліберальні господарські реформи, допустивши функціонування елементів ринкової економіки.

У роки комуністичного ладу в рамках угорсько-радянських економічних і культурних відносин набули помітного розвитку зв'язки У. з Україною. У. експортувала в СРСР (зокрема, в Україну) автобуси, устаткування для підприємств, металорізальні верстати, електротовари, боксити й глинозем, медикаменти, вироби легкої промисловості, продукти харчування. З України в У. надходило вугілля, кокс, залізна руда, прокат чорних металів, електроенергія, мінеральні добрива, а також сільськогосподарські машини та заводське устаткування. Розширювався науковий та культурний обмін, існували досить тісні зв'язки між вузами обох країн. У Будапештському університеті та Ньїредьгазькому педінституті відкрито кафедри української філології. Здійснювалися переклади української літератури в У. й угорської в Україні, взаємні театральні гастролі й виступи художніх колективів, обмін мистецькими виставками тощо.

Суспільно-політичний поворот, започаткований в СРСР у 1985, розвал комуністичного блоку й самого Радянського Союзу спричинили докорінні зміни в У. В 1989 в У. мирним шляхом відбувся перехід від тоталітарного режиму до демократичного устрою. Втратила монополію на владу й розпалася правляча Угорська соціалістична робітнича партія (її членський склад скоротився з 700 тис. до кількох десятків тис). Ця партія зазнала докорінної реорганізації: змінено назву на “Угорська соціалістична партія” та керівництво УСП. Партія відмовилася від марксистсько-ленінської ідеології й перейшла на соціал-демократичні позиції.

Навесні 1990 відбулися перші з часу встановлення комуністичного режиму вільні парламентські вибори. Найбільшу кількість голосів одержав Угорський демократичний форум (УДФ) - правоцентристське об'єднання, що спиралося на християнські та національні традиції. Парламент обрав президентом Угорської Республіки лідера ліберального угруповання Союзу вільних демократів Арпада Гонца (у 1995 обраний президентом країни на другий строк).

Новий уряд провів радикальну чистку державного апарату, армії, керівництва підприємств від засилля комуністів. Створено новий, демократичний державний механізм. Здійснено глибокі перетворення в галузі економіки, яку поставлено на ринкові рейки. Господарство У, хоча й з труднощами, виходило з кризового стану. Проте реформування економіки країни супроводжувалося зростанням безробіття й інфляції, тимчасовим спадом життєвого рівня широких верств населення. Це спричинило падіння популярності УДФ і керованого цим угрупованням уряду. На парламентських виборах 1994 УДФ зазнав поразки. Перемогу здобула УСП. Її лідер Дьюла Горн став прем'єр-міністром. При цьому основні риси економічного курсу уряду не зазнали суттєвих змін.

Після 1989 докорінно змінився характер зовнішньої політики У. її основним пріоритетом стало включення країни у процес європейської інтеграції, зокрема, прагнення увійти до НАТО і Європейського союзу. Протягом 1990-91 з У. виведено радянські війська, які постійно там перебували з 1944-45. На поч. грудня 1991 встановлено дипломатичні відносини між У. та Україною. 6.12.1991 під час візиту до Києва прем'єр-міністра Угорської Республіки Йожефа Антала відбулося підписання Договору про основи добросусідства і співробітництва між Україною та Угорщиною.

В У. є невелика українська громада (прибл. З тис. чол.). Це здебільшого вихідці з Закарпаття, які проживають переважно вздовж середньої течії р. Тиси, займаються сільським господарством. Мешкають також у Будапешті. У попередні століття українців в У. було значно більше, але вони зазнали майже цілковитої асиміляції. До поч. 1990 років не існувало ніяких форм організованого українського національного життя. Нині робляться лише перші кроки в цьому напряму. Нащадки українців у багатьох випадках зберегли греко-католицьку релігію, до якої належали їхні предки; богослужіння проводиться угорською мовою.

Г. Кипаренко (Львів).

УДІЛЬНІ ЗЕМЛІ - частина державних земель в Російській імперії в 18-20 ст., які на основі указу Павла 1 “Установлення про імператорську фамілію” 1797 були виділені (разом з поселеними на них селянами) у власність царської родини. Знаходились під управлінням особливого адміністративного органу- департаменту уділів (31892- головне управління уділів Міністерства імператорського двору). Прибутки з Уз. повністю надходили на утримання членів імператорської родини, не включалися в бюджет країни і не підлягали контролю зі сторони органів державної влади. Розмір Уз. збільшувався, в основному, за рахунок державних земель. У серед. 19 ст. Уз. становили бл. 10 млн. десятин. Уз. були на Поволжі, Кавказі, в Криму, на Алтаї. Незначна кількість Уз. була і в Україні - Харківській, Катеринославській і Чернігівській губерніях. Селяни, що проживали на цих землях, були звільнені від особистої залежності в 1858-59. Указом від 26.6.1863 удільні селяни за обов'язковий викуп отримали у власність частину Уз. Ліквідовані у 1917.

УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА (від уділ - частка члена князівської сім'ї в родовому володінні) -князівські володіння, що утворились внаслідок розпаду Київської держави. Перші У. к. з'явилися в серед. 11 ст. Після смерті Ярослава Мудрого землі Київської Русі були поділені між його синами, чим фактично покладено початок існуванню Київської, Чернігівської і Переяславської земель як окремих уділів. У 1070 роках князі-ізгої Ростиславичі захопили галицькі землі й утворили ряд Ук. Любецький з'їзд 1097, маючи на меті припинення княжих міжусобиць, узаконив поділ на уділи 1 тим самим юридично закріпив політичне роздроблення Русі. Процес поділу єдиної держави на Ук. був призупинений у часи правління Володимира Мономаха і його сина Мстислава Володимировича, однак незабаром відокремлення земель від Києва набуло невідворотного характеру. У.к. з'являлися внаслідок земельних перерозподілів, захоплень, передачі у спадок різних міст членами князівських династій. В серед. і другій пол. 12 ст. внаслідок роздроблення Київської Русі на українських землях виникли Київське, Чернігівське, Переяславське, Волинське, Галицьке князівства. Нові Ук. являли собою майже самостійні держави на зразок західноєвропейських королівств. Кожен удільний князь мав власний адміністративний апарат, монету, військо, судові установи тощо. З часом відбувалось дальше роздроблення Ук., в зв'язку з чим зростала їхня кількість, а розміри уділів змешувалися. В удільний період складається характерна для феодалізму система сюзеренно-васальних відносин. Удільні князі знаходилися у васальній залежності від великого князя, однак ця залежність нерідко була лише номінальною. Політична роздробленість руських земель призвела до частих міжусобних війн між У.к. і ослаблення Київської Русі. Одночасно з процесом роздроблення в 12-13 ст. на українських землях проявлялася і тенденція до об'єднання, внаслідок якої виникла Галицько-Волинська держава. Залежність від Золотої Орди, а пізніше від Литви і Польщі, стримувала об'єднавчі тенденції в українських землях, сприяла збереженню удільної системи. У першій пол. 15 ст. уділи були ліквідовані на галицьких землях, що входили до складу Польщі, у другій пол. 15 ст.-на більшій частині українських земель, що входила до складу Великого князівства Литовського. У 1471 було ліквідовано останнє українське У.к. -Київське.

О. Щодра (Львів).

УДОВИЧЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ (27.5.1885-21.7.1937) - український військовий діяч, генерал-хорунжий. Н. у Харкові. У 1907 закінчив Чугуївське піхотне юнкерське училище. У роки Першої світової війни 1914-18-на Південно-Західному фронті, командир роти, батальйону 129-го піхотного Бессарабського полку. Після закінчення топографічного відділення Миколаївської академії Генерального штабу - офіцер штабу фронту. З утворенням Української Центральної Ради У. активно включився у створення українських збройних формувань та в процес українізації військових частин. У червні 1917 брав участь у II Всеукраїнському військовому з'їзді, обраний членом Українського генерального військового комітету, восени 1917- комісар УЦР у штабі Південно-Західного фронту. Відповідав за проведення українізації російських частин, об'єднання Румунського і Південно-Західного фронтів в Український фронт, укладення перемир'я. У січні-лютому 1918 командував українськими загонами, які обороняли Київ. Навесні 1919 - начальник персональної управи Військового міністерства УНР, на цій посаді залишався за Гетьманату і Диpeкmopiї УHP. Багато робив у справі добору, розстановки та вдосконалення старшинського складу і генералітету українського війська, їх збереження у складних ситуаціях, особисто розробляв плани реформування українських військових звань регулярної армії. Протягом 1918 під керівництвом У. розглянуто 13 тис. прохань щодо прийому на службу (прийнято до української армії 202 генерали). Призначено на посади командирів корпусів -11, дивізій - 29, полків - 89 військовослужбовців. Підвищено у рангах 2800 старшин. З грудня 1920 перебував у таборах інтернованих частин Армії УНР у Польщі. У 1924 виїхав у Францію. Співпрацював з товариствами колишніх вояків Армії УНР, українських ветеранів Першої світової війни, Українським військово-історичним товариством. Помер у м. Омскурі (Франція).

М. Литвин, К. Науменко (Львів).

УДОВИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ -[20.2.(можливо, 3) 1887 - 19.4.1975] -український військовий діяч, генерал-полковник. Н. у Харкові. У 1908 закінчив військово-топографічне училище, у 1916- Миколаївську академію Генерального штабу. Службу проходив у лейб-гвардії Єгерському, Єнісейському полках. У роки Першої світової війни 1914-18 -на фронті, офіцер штабів 21-ї піхотної дивізії, 3-го Кавказького корпусу, Південно-Західного фронту. У званні полковника командував 129-м піхотним Бессарабським полком. Після утворення Української Центральної Ради перейшов на її бік, учасник Всеукраїнських військових з'їздів, організатор українізації 3-го Кавказького корпусу. У жовтні 1917 на запрошення С.Петлюри очолив штаб Гайдамацького коша Слобідської України. Один з керівників оборони Києва у січні 1918. Входив до складу відділу формування війська при Генеральному штабі армії УНР. За Гетьманату -офіцер Генерального штабу Збройних сил Української Держави. Восени 1918 приєднався до антигетьманського повстання. Призначений командиром 2-ї дивізії Окремого корпусу січових стрільців. Короткий час виконував обов'язки генерал-квартирмейстера групи військ Південно-Західного фронту, а з березня 1919 очолив 3-ю Залізну дивізію. Відзначився у червні 1919, розгромивши в районі міста Скали полк Бессарабської дивізії Червоної армії. В обороні Кам'янця-Подільського, оперативного району Армії УНР, 20-22.7 війська під командуванням У. завдали відчутної поразки 45-й стрілецькій дивізії Й.Якіра і розгромили 2,5-тисячний Одеський матроський полк. У серпні 1919 призначений командувачем групи українських військ (9-та Залізна, 9-та стрілецькі дивізії, 11-та бригада УГА), яка успішно протистояла Південній групі більшовицької Дванадцятої армії. У грудні 1919 захворів на тиф, потрапив у денікінський полон і був вивезений до Одеси. Командування військ Антанти запропонувало У. очолити оборону міста, до якого підступила 14-та більшовицька армія, однак у зв'язку з протестом денікінського ген. Шілінга переговори було перервано. Після повернення до Армії УНР сформував у березні 1920 у р-ні Могилева-Подільського 3-ю Залізну дивізію, яка в боях із більшовицькими військами біля Ямполя забезпечила перехід через фронт 5.5.1920 частинам Армії УНР, що поверталися з Першого зимового походу (див. Зимові походи Армії УНР 1919-20 і 1921). У травні 1920 спільно з дивізіями 6-ї польської армії частина У. брала участь у наступі на Київ і першою вступила до міста (див. Польсько-радянська війна 1920). Влітку-восени 1920 очолював Праву групу Армії УНР на більшовицькому фронті. У грудні 1920 призначений генеральним інспектором Армії УНР, перебував з інтернованими частинами у таборі Каліш (Польща). У 1924 переїхав до Парижа, брав активну участь у громадсько-політичному житті української військової еміграції. У 1954-60 - віце-президент УНР в екзилі, у 1927-75 очолював Товариство вояків УНР, Європейську федерацію українських військових організацій (з 1953), був заступником голови Об'єднання вояків Армії УНР на чужині (з 1937). За плідну працю і активне співробітництво з Національною федерацією комбатантів Франції 1933 йому вручено Diplome d'Honneur. Під час Другої світової війни 1939-45 як член уряду УНР задекларував підтримку антигітлерівській коаліції. Помер у французькому місті Ментеноні.

М. Литвин, К. Науменко (Львів).

УЖВІЙ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА [27.8 (8.9). 1898 - 22.7.1986] - видатна українська актриса. Н. у м. Любомлі (тепер Волинська обл). З 1915 вчителювала у селах Волині й Полтавщини. З 1916 брала участь у виставах аматорського гуртка в м. Золотоноші (тепер Черкаська обл.). У 1922 вступила до Першого державного драматичного театру УРСР ім. Т.Шевченка в Києві. В 1925-26 - актриса Одеської державної драми, в 1926-34 грала в театрі “Березіль”, до 1936 - у Харківському українському драматичному театрі ім. Т.Шевченка. З 1936 працювала в Київському державному академічному українському театрі ім. І.Франка. З 1954-голова Українського театрального товариства. Кращі ролі: Оксана (“Гайдамаки” за Т.Шевченком), Анна (“Украдене щастя” 1.Франка), Варка (“Безталанна” І.Карпенка-Карого), Софія, Глафіра (“Останні”, “Єгор Буличов” М.Горького), Седі (“Седі” С.Моема і Колтона), циганка (“Король бавиться” В.Гюго), Джулія, Єлизавета (“Змова Фієско в Генуї”, “Дон Карлос” Ф.ШІллера), Беатріче (“Багато галасу даремно” У.Шекспіра) та ін. З 1926 знімалася в кіно. Виконувала ролі у фільмах “Прометей” (1935), “Назар Стодоля” (1937), “Тарас Шевченко” (1951), “Тарас Трясило”, “Устим Кармелюк” (1939), “Райдуга” (1944) та ін. На сцені і в кіно зіграла бл. 110 ролей. Народна артистка СРСР (1954). Нагороджена Державною премією СРСР (1946,1949,1951).

М. Ерстенюк (Львів).

УЖГОРОДСЬКА УНІЯ 1646 - об'єднання православної церкви на Закарпатті з католицькою церквою. Укладена 24.4.1646 в замковій каплиці Другешів у м. Ужгороді, де 63 православних священики проголосили визнання католицької віри перед римо-католицьким єпископом Юрієм Якушичем. Ще у 1642 перехід на католицьке віровизнання проголосив єпископ Мукачівський і Марамороський Василь Тарасевич. Завдяки підтримці римо-католицької церкви, імператора та магнатів унія у Закарпатті швидко поширилась. 14.5.1648 акт У.у. підтвердив примас Угорщини Ю.Ліппай, а восени - синод Угорського єпископату у Тирнаві. В основному положення У.у. відповідали артикулам Берестейської унії 1596. Наступником єпископа В.Тарасовича став Артелій Петро Петрович. Впродовж століть завдяки діяльності уніатської церкви у Закарпатті вдалося не допустити мадяризації українського населення, зберегти його мову, звичаї та обряди, національну самобутність. Ліквідацію У.у. проведено органами радянської влади у 1947-49, проте греко-католицька церква продовжувала діяти у підпіллі. У 1989 греко-католицька церква у Закарпатті отримала офіційний статус.

Р. Шуст (Львів).

УЗОЛЬЦОВЕ - торговельний митний збір у Київській Русі за обв'язування і пакування товару з додатком митних печаток. Цей вид митного збору був гарантією, що запакований товар не буде продаватися там, де немає митних знаків. У. стягувалося митниками у розмірі 0,5 або 1 гріш з упакованого місця.

А. Копьбенко (Львів).

“УКРАИНСКИЙ НАРОД В ЕГО ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ” - перший довідник з українознавства. Вийшов за ініціативою М.Грушевського. Друкувався російською мовою. Перший том з'явився у 1914, другий-у 1915 у Петербурзі. До редакції входили Ф. Вовк, М.Грушевський, М.Ковалевський, Ф.Корж, А.Кримський, М.Туган-Барановський, О.Шахматов. Перший том містив праці М.Грушевського про історіографію та історію України; другий том - статті про географію (С.Рудницького), статистику (О.Русова, В.Охримовича, С.Томашівського), антропологію і етнографію українського народу (Ф.Вовка), короткий нарис українського права (О.Єфименка)та історію малоросійської (української) мови О.Шахматова. Появі наступних томів видання перешкодила Перша світова війна.

І. Підкова (Львів).

“УКРАЇНА” - українське спортивне товариство студентів вищих шкіл Львова. Засноване 12.11.1911 студентами університету і політехніки - випускниками Академічної гімназії - з метою пропаганди рухових ігор, народних вправ та ін. видів спорту. Перший голова “У” - студент-юрист М.Яворський. Ініціатива заснування та назви товариства належить І.Боберському. Товариство поділялося на секції за видами спорту. На поч. 1912 товариство налічувало 43 члени 1 мало 7 секцій - шкіряного м'яча (футболу), лещетарську (лижну), совгарську (ковзанярського бігу), сітківкову (волейболу), легкої атлетики, прогульково-забавову (туристичну), у яких комплексно поєднувалися теоретичні заняття з практичними вправами. При товаристві існувала футбольна команда з однойменною назвою. До 1914 “У” розгорнула активну діяльність: організувала перші (15.11.1911)та другі (9.6.1912) “Запорозькі змагання”, влаштовувала руханкові вечори, вечорниці, була одним з організаторів Шевченківського руху у Львові 28.6.1914. У 1915-21 товариство не діяло; відновило роботу в 1922. У 1935 товариство налічувало 242 члени. Активними діячами товариства були проф. С.Рудницький, О.Навроцький, Тарас і Петро Франки, Я.Пастернак та ін. Емблемою “У” було зображення грецького юнака з щитом та здійнятим над головою мечем. У 1939 діяльність товариства була заборонена радянською владою.

В. Благий (Львів).

УКРАЇНІЗАЦІЯ -тимчасова політика ВКП(б), здійснювана в Україні у 1920 - поч. 30-х роках. Український різновид політики коренізації. Політика коренізації проголошена у квітні 1923 на 12 з'їзді РКП (б) з метою укорінення (звідси і назва політичного курсу - коренізація) компартійно-радянських структур влади у національних республіках. Її суть полягала в тому, щоб управлінські структури оволодівали мовами і культурами місцевого населення, а також поповнювалися за рахунок його представників. Це мало забезпечити московському центру контроль над периферією не тільки силовими, а й адміністративно-політичними засобами. Крім того, здійснювана місцевими мовами ідеологічна робота мала неспівставно більшу ефективність. Однак, в офіційних партійних документах декларувалося, що основною метою цієї політики є сприяння розвиткові культур і мов корінних національностей.

Основні напрями політики У. були проголошені дещо раніше. 19.11.1919 Х.Раковський звернувся до В.Леніна з документом під назвою “Тези з українського питання”, в якому обґрунтовувалася необхідність дальшого існування УСРР як формально незалежного державного утворення, але при об'єднанні в єдиному центрі оборонного і господарського апарату. Ленін вніс тези на розгляд політбюро ЦК РКП(6) від свого імені. Пізніше цей документ обговорювався на черговому пленумі ЦК і був затверджений як резолюція VIII Всеросійської партконференції “Про радянську владу на Україні”. У документі містився наступний пункт, з якого пізніше почалася політика У: “Члени РКП на території України повинні на ділі проводити право трудящих мас учитися і розмовляти в усіх радянських установах рідною мовою”. Радянський апарат республіки, що складався переважно з дореволюційних чиновників, глухо, але загалом успішно опирався У. Керівний склад КП(б)У також не виявляв особливого бажання прокладати дорогу українізації. Партійний апарат також не виявляв ентузіазму в торуванні шляху українській мові. За дан. 1923, тільки 797 з 11 826 відповідальних працівників партійно-державного апарату республіки заявили, що знають її. Секретар ЦК КП(б)У Д.Лебідь спробував “по-науковому” обгрунтувати відразу комуністичної еліти до української культури і мови, заявивши неминучість “боротьби двох культур”. Мовляв, російська культура в Україні пов'язана з містом і пролетаріатом, тобто “найпрогресивнішим” класом, а українська культура - з селом і “відсталим” селянством. Обов'язок кожного комуніста, на його думку, полягав у сприянні “природному процесові” перемоги російської культури. Такі ідеї поділялися багатьма партійними керівниками. В цих умовах позбавлена державної підтримки українська культура занепадала. Зокрема, під час переходу на ринкові умови тираж і випуск газет значно скоротився. Та особливо зменшилася кількість українських газет -з 123 у 1921 до 53 у 1922 (російських -відповідно з 182 до 168). Національний склад державного апарату республіки теж був переважно неукраїнським. У 1923 питома вага українців не перевищувала в ньому 35%, особливо незначною вона була у керівних структурах державного апарату (у колегіях наркомату росіяни становили 47%, євреї -26%, українці -12%).

Х.Раковський піддав критиці теорію “боротьби двох культур”, але російськомовна більшість в ЦК КП(б)У і губкомах партії майже нічого не робила, щоб прискорити У навіть після проголошення цього курсу обов'язковим для партії. Становище змінилося з приходом в Україну людини И.Сталіна - Л.Кагановича. У боротьбі за владу, яка відбувалася в Кремлі у 1923-28, Сталін поставив за мету добитися підтримки місцевого партапарату, особливо в найбільшій національній республіці. Бажаючи завоювати популярність не тільки в апараті, а й серед населення України, Сталін і Каганович готові були поширити курс на коренізацію далеко за межі укорінення влади, їхню підтримку дістали нечисленні націонал-комуністи (О.Шумський, М.Скрипник) у керівництві КП(б)У, які прагнули перетворити У. на ефективний важіль національного відродження.

Як наслідок, з 1923 по 1927 кількість українців серед службовців державного апарату зросла з 35 до 45%. На кін. 1927 на українську мову викладання перейшло понад чверть інститутів, більше половини технікумів і 4/5 загальноосвітніх шкіл. Більша частина книжок і газет стала видаватися українською мовою. З ініціативи М.Скрипника національна мова впроваджувалася у школах командного складу і в деяких червоноармійських частинах. На Кубані і в Казахстані, де компактно проживали українці, відкривалися національні школи, видавалися газети, працювало радіомовлення.

Українці дістали перевагу під час чергових масових наборів у партію. Якщо 1923 вони становили лише 23% членів КП(б)У, то 1927 -52%. Представництво українців у ЦК КП(б)У, однак, не перевищувало чверті. Першими (з березня 1925 - генеральними) секретарями ЦК КП (б)У призначалися більшовицьким центром тільки неукраїнці: росіяни Г.П'ятаков, В.Молотов, М.Хрущов, поляки С.Косіор і Ф.Кон, євреї Д.Мануїльський і Л.Каганович, німець Є.Квірінг. Національне відродження служило сприятливим грунтом для посилення відцентрових тенденцій у республіці і для опору комуністичній диктатурі.

Перші успіхи у розв'язанні національного питання в республіці, проведенні У. співіснували з широкими кампаніями пошуків націоналістичних ухилів, звинуваченнях провідників У в націоналізмі й сепаратизмі. Ще в серед. 1920 років И.Сталін потурбувався врівноважити негативні для центральної влади наслідки У. жупелом “націнал-ухильництва”. Л.Каганович розпочав кампанію з викриття “шумськізму”. О.Шумський, який відстоював свою точку зору на темпи проведення У. і ставив питання про заміну Л.Кагановича на посаді генерального секретаря ЦК КП(б)У, був звинувачений у “націоналістичному ухилі”. Після лютнево-березневого пленуму ЦК у 1927 став помітним і процес згортання У, замість чого посилилася боротьба проти уявного українського “буржуазного націоналізму”.

З 1930 почалося масштабне цькування національної інтелігенції, особливо шляхом створення фіктивних “контрреволюційних” організацій. У грудні 1932 вийшла постанова Раднаркому СРСР і ЦК ВКП(б) за підписами В.Молотова і Й.Сталіна, в якій У. “в ряді районів України” таврувалася як “петлюрівська”. З призначенням у січні 1933 на посаду генерального секретаря ЦК КП(б)У П.Постишева

У. була припинена. У пресі розгорнулася широка кампанія звинувачень і очорнювання одного з найактивніших її провідників М.Скрипника. Протягом 1933-38 внаслідок політичного терору сталінської диктатури проти української інтелігенції більшість провідних діячів У та їхні прихильники були репресовані або шляхом цькування і переслідування доведені до самогубства.

С. Кульчицький (Київ).

УКРАЇНКА ЛЕСЯ [справжн. прізв., ім'я та по батькові - Косач-Квітка Лариса Петрівна; 13(25).2.1871 - 19.7(1.8.) 1913] - велика українська поетеса, прозаїк, драматург, перекладач, літературний критик та фольклорист. Дочка відомої письменниці та громадської діячки Олени Пчілки, рідної сестри М.Драгоманова. Дитячі роки минули у с. Колодяжному (тепер Ковельського р-ну Волинської обл.) Значний вплив на формування світогляду У. мав М.Драгоманов. Через хворобу (туберкульоз кісток) навчалася вдома, у приватних вчителів. Стан здоров'я змушував її подовгу лікуватися на півдні -в Криму, Грузії, Італії, Єгипті. Здобула різнобічну (переважно історико-філологічну) освіту. Досконало володіла кількома іноземними мовами (російською, французькою, німецькою, англійською, італійською, грецькою, латинською, польською, білоруською). Згодом здійснила чимало майстерних перекладів Г.Гейне, В.Гюго, Дж.Байрона, А.Міцкевича, Гомера та ін. У 1890 написала (для сестри) підручник “Стародавня історія східних народів” (виданий у 1918). Підтримувала дружні творчі стосунки з О.Кобилянською, І.Франком, А.Кримським, В.Гнатюком, М.Павликом, О.Маковеєм, Л.Старицькою-Черняхівською, М.Грушевським.

Дебютувала в літературі як поет-лірик у 1884 у львівському журналі “Зоря”, де під псевдонімом “Леся Українка” були опубліковані вірші “Конвалія” 1 “Сафо”. За життя У. вийшли поетичні збірки “На крилах пісень” (1893), “Думи і мрії” (1899), “Відгуки” (1902). Поезія У. великої емоційної напруги, сповнена глибоких патріотичних почуттів до України. Призначення поета У. вбачала в творчій праці для духовного і національного визволення свого народу. Найповніше виявила себе в драматургії (створила понад 20 драм). Перший драматичний твір-психологічна драма “Блакитна троянда” (1896). У. - автор драматичних поем і соц.-філософських драм “Одержима” (1901), “Осіння казка” (1905), “В катакомбах” (1905), “Кассандра” (1907), “У пущі” (1897-1909), “Бояриня” (1910), “Адвокат Мартіан” (1911), “Лісова пісня” (1911), “Камінний господар” (1912), “Оргія” (1913), “На полі крові” (1910). Звертаючись до образів і сюжетів, взятих із світової літератури, історії, міфології, розглядала соціально-політичні та морально-етичні проблеми, які хвилювали тогочасне українське суспільство. Суттєво модернізувала поетику української драми (загостреністю діалогу, багатопроблемністю, перенесенням наголосу із зовнішньої дії на внутрішню, умовністю і символічністю декорацій). Вершиною творчості поетеси е драма “Лісова пісня”, яка утверджує людську мрію, високі почуття, перемогу краси життя над бездуховністю. Активно друкувалася в періодиці (“Літературно-науковий вісник”, “Нова громада”, “Народ”, “Дзвін”, “Рідний край”, “Киевская старина” та ін.). Спільно з Ф.Колессою, К.-К. була організатором фольклорної експедиції для запису на фонограф українського героїчного епосу (1908). Цікавилась тогочасним українським і європейським літературним процесом, написала літературно-критичні й філософсько-публіцистичні статті, зокрема, “Малоросійські письменники на Буковині”, “Два напрями в новітній італійській літературі”, “Замітки про новітню польську літературу”, “Новітня суспільна драма”, “Утопія в белетристиці” та ін. Померла у м. Сурамі (Грузія). Похована у Києві на Байковому кладовищі. Пам'ятники поетесі встановлено у Києві (1973, скульптор Г.Кальченко), Сурамі (1952, скульптор Т.Абакелія), Клівленді (США), Торонто і Саскатуні (Канада; обидва-скульптор М.Черешньовський).

І. Роздольська (Львів).

УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА (УАПЦ) - православна церква в Україні. Організаційне становлення УАПЦ відбувалося в контексті національного відродження України. Стрімкого поширення ідея автокефалії набула в умовах Української революції 1917-20 та демократизації суспільства. За відбудову Української національної церкви висловилися делегати багатьох повітових та єпархіальних з'їздів духовенства і мирян, ініціюючи розгляд питання про незалежність церкви на Всеукраїнському православному церковному соборі (1918). 1.1.1919 Директорія УНР прийняла закон про автокефалію Української церкви, однак внаслідок зміни політичної влади він не був реалізований. Дерусифікація церкви стихійно розпочалась у Полтаві, Кам'янці-Подільському, Лубнах, Катеринославі. У Києві перша служба в першій українській парафії (військовий Микільський собор) відбулась 22.5.1919. Організаційне оформлення УАПЦ було довершено на Всеукраїнському православному соборі у Києві 14-30.10.1921, де були затверджені канони та устрій церкви, сформована ієрархія. Самобутність УАПЦ полягала в канонічних новаціях - соборній висвяті в єпископи одружених священиків, соборноправності її устрою, сакралізації української мови та впровадження у церковне життя національних звичаїв і традицій. Керівництво церквою здійснював Всеукраїнський православний церковний собор, а в міжсоборний період - постійно діюча Всеукраїнська православна церковна рада (ВПЦР); на місцевому рівні - округові, районні, парафіяльні собори та відповідні їм церковні ради. Почесним головою ВПЦР був митрополит Київський і всієї України: у 1921-27-митрополит Василь Липківський, у 1927-30 - митрополит Микола Борецький. Головами ВПЦР були: Михайло Мороз (1919-24); протодиякон Василь Потієнко (1924-25), єпископ Петро Ромоданів (1926-27), протоієрей Леонід Юнаків (1927-30). У 1920 роках УАПЦ налічувала 6л. 1100-1200 парафій та 2 млн. віруючих (12-14% православного населення), 30 єпископів, 1500 священиків. Районами найбільшого поширення були Київщина, Поділля, Полтавщина, Чернігівщина, Волинь. Мала єпископа у США (Іоанна Теодоровича), де виходив орган УАПЦ-газета “Дніпро” (Чикаго). Вважаючи, що 2/3 духівництва нелояльні до більшовицької влади, державні органи чинили постійний тиск на УАПЦ, організовували цькування церкви у пресі. Прагнучи максимально поглибити внутрішньоцерковні суперечності, влада сприяла перетворенню братства Діяльно-Христової церкви, що виникло при УАПЦ, на окрему структуру (зареєстрована на поч. 1924). У жовтні 1927 делегати Всеукраїнського церковного собору, під загрозою арешту і заслання всіх його учасників та під тиском частини єпископату УАПЦ на чолі з еп. П.Ромадановим, проголосували за усунення від церковного управління митрополита В.Липківського (17.10.1927). 28-29.1.1930 на Надзвичайному соборі під тиском державної влади церква проголосила про “самоліквідацію” у зв'язку з інкримінуванням їй антирадянської діяльності та участі у сфабрикованій органами ДПУ Спілці визволення України. Значна частина її діячів була заарештована за звинуваченням у приналежності до СВУ 9-12.12.1930 на церковному Соборі відновлено діяльність церкви під назвою “Українська православна церква”. Церкву очолив митрополит Харківський і всієї України Іван Павловський (1930-36), який водночас був головою постійно діючого керівного органу Всеукраїнської церковної ради. Церква, поділена на 7 єпархій, нараховувала бл. 300 парафій. Припинила існування під тиском влади.

Нове відродження УАПЦ почалось у роки радянсько-німецької війни 1941—45 за благословенням (декрет від 24.12.1941) першоієрарха Польської автокефальної церкви митрополита Варшавського Діонісія (Валединського), якому до німецької окупації були підпорядковані православні парафії Волині та Західної України. Очолив УАПЦ Тимчасовий адміністратор архієпископ Луцький і Ковельський Полікарп. За Статутом керівним постійно діючим органом між Помісними соборами визначались Собор єпископів та вище церковне управління під назвою “Адміністратура Св. Православної автокефальної української церкви”. На поч. 1943 окупаційна влада вдалася до реорганізації керівної структури церков в Україні, намагаючись підпорядкувати УАПЦ німецькій адміністрації. У серед. 1943 УАПЦ налічувала 13 єпископів, 1700 священиків, 3 тис. парафій. Після закінчення війни частина духовенства на чолі з митрополитом Полікарпом та вірних перебралася на Захід. У Німеччині частина вірних, послідовників УАПЦ митрополита В.Липківського (відкидали синодальний устрій церкви, керованої Радою єпископів, домагалися допущення мирян до всіх церковних справ), відокремилася від ієрархії УАПЦ митрополита Полікарпа і на церковному з'їзді в Ашаффенбурзі (серпень 1947) створила Українську автокефальну православну церкву-собороправну. Згодом були створені численні парафії УАПЦ у США, Канаді, Франції, Великій Британії, Австралії та ін. країнах Західної Європи і Південної Америки. У цей період церкву очолювали митрополит Полікарп (1942-52), митрополит Ніканор Абрамович (1953-69) і митрополит Мстислав (Скрипник, 1969-93). У діаспорі видавалися друковані органи УАПЦ: “Рідна Церква”, “Відомості Генерального церковного управління УАПЦ у Великій Британії” (1950) та “Праця й життя” в Австралії.

Новий рух за відродження УАПЦ в Україні почався в лютому 1989 із створення “Ініціативного комітету відновлення УАПЦ”. У червні 1990 відбувся Всеукраїнський собор УАПЦ, який прийняв Статут церкви та обрав її главу, яким став першоієрарх Українських православних церков США і Канади митрополит Мстислав (Скрипник) з титулом “Патріарх Київський та всієї України” (інтронізований 18.11.1990). 25-26.6.1992 у Києві на Всеукраїнському православному соборі було прийнято рішення про об'єднання двох найбільших в Україні церков - Української православної церкви і УАПЦ в єдину Українську православну церкву - Київський патріархат. Главою об'єднаної церкви обрано патріарха УАПЦ Мстислава, заступником патріарха Київського Патріаршого Престолу - митрополита Філарета (Денисенка). Було створено Священний Синод УПЦ-КП і Вищу Церковну Раду. Однак 24.12.1992 Патріарх Мстислав відновив УАПЦ, призначивши архієпископа Петра (Петруся) тимчасовим керуючим справами Патріархату. Після смерті патріарха Мстислава (11.6.1993) на Другому помісному соборі УАПЦ обрано (7.10.1993) та інтронізовано (14.10.1993) нового патріарха, яким став єпископ Переяславський і Січеславський Дмитрій (у миру - Володимир Ярема). В червні 1995 державними органами зареєстровано Статут УАПЦ. Церква нараховувала бл. 1200 парафій, переважна більшість яких (1100) діяла в Галичині. 15.8.1996 частина єпископату схвалила рішення про перейменування УАПЦ на Українську автокефальну православну церкву Київського патріархату і зреклася (18-19.9.1996) послуху патріархові Дмитрію. 18-20.10.1996 без патріаршого благословення вони провели в Києві Архієрейський та 26.11.1996 - Помісний собор УАПЦ, який вивів за штат Собору єпископів патріарха Дмитрія та єпископів, що його підтримували. Ці дії внесли напруження в становище УАПЦ, розколовши П провід, меншість якого залишилась вірною патріархові.

С. Біпокінь, О. Ігнатуша.

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК (УАН; Всеукраїнська академія наук (ВУАН); Академія наук УРСР, АН УРСР; тепер - Національна Академія наук України, НАН України) - одна з провідних наукових установ світу за своїм інтелектуальним і матеріальним потенціалом. Закон про заснування УАН і наказ про призначення першого складу академіків були підписані гетьманом П.Скоропадським 14.11.1918. Згідно зі статутом Академія мала 3 відділи: історико-філологічний, фізико-математичний і соціально-економічний. Засновниками стали визначні українські вчені Д.Багалій, А.Кримський, М.Петров, С.Смаль-Стоцький, В.Вернадський, М.Кащенко, С.Тимошенко, П.Тутковський, М.Туган-Барановський, Ф.Тарановський, В.Косинський, О.Левицький. Нові члени УАН обиралися на загальних зборах шляхом таємного голосування. Установче спільне зібрання 27.11.1918 обрало президентом УАН В.Вернадського. До першого складу дійсних членів УАН увійшли також історики Д.Багалій і О.Левицький, економісти М.Туган-Барановський і В.Косинський, сходознавець М.Петров, лінгвіст С.Смаль-Стоцький, правознавець Ф.Тарановський, біолог М.Кащенко, механік С.Тимошенко, геолог П.Тутковський. Гетьманський уряд виділив кошти для організації перших науково-дослідних кафедр, інститутів та ін. установ академії.

З приходом радянської влади УАН дістала у користування садибу пансіону графині Левашової у Києві (тепер резиденція президента НАН України). У червні 1921 РНК УСРР схвалила положення, згідно з яким Академія визнавалася найвищою науковою державною установою республіки. Академію було перейменовано на Всеукраїнську (таким чином декларувався намір об'єднати в рамках однієї організації наукову інтелігенцію всіх українських земель) і підпорядковано наркомату освіти. Відносини ВУАН з керівництвом були напруженими, оскільки вчені не бажали коритися диктату. Зв'язки із західноукраїнськими вченими швидко зійшли нанівець, тому що СРСР відгородився від оточуючого світу “залізною завісою”. Після від'їзду В.Вернадського з України президентом Академії у липні 1921 було обрано М.Васипенка (наркомат освіти не затвердив його на посаду, і він був змушений подати у відставку). У березні 1922 президентом став О.Левицький, а в травні 1922 - B.Лuпcькuй. Протягом 1919-30 було обрано 103 академіки ВУАН. У 1924-25 Академія вперше провела вибори іноземних членів, але їх не затвердив нарком освіти. У 1920 роках у ВУАН існували три відділи -історико-філологічний, фізико-математичний і соціально-економічний. У першому з них плідно працювали Інститут української наукової мови, Етнографічна та Археографічна комісії. З 1921 організовано Археологічний інститут. Після приїзду в Україну в 1924 М.Грушевського істотно розширилися дослідження з вітчизняної історії. У фізико-математичному працювала найбільша кількість академічних кафедр - 30. На світовому рівні проводилися дослідження на кафедрах прикладної математики (Г.Пфейффер), математичної фізики (М.Крилов), експериментальної зоології (І.Шмальгаузен) та ін. У соціально-економічному відділі особливо плідно працювала перша у світі науково-дослідна установа з проблем демографії-Демографічний інститут під керівництвом М.Птухи.

Майже до кін. 1920 років ВУАН зберігала певну автономність. Проте з 1929 через зміну процедури виборів і посилення репресій влада повністю взяла під контроль діяльність ВУАН. Вибори 1929 проводилися на розширеному засіданні нового Органу-Ради ВУАН, до складу якої входили представники наркомосвіти. Кількість вакансій було істотно розширено (до 34), щоб поряд з ученими, які мали об'єктивні підстави для обрання, проштовхнути партвисуванців. Процедура голосування по кандидатурах проходила відкрито. В умовах газетної і профспілкової істерії, яка піднялася навколо виборчої кампанії, до складу Академії були прийняті народні комісари О.Шліхтер, М.Скрипник, В.Затонський, голова Держплану СРСР Г.Кржижановський. За списком кандидатів, рекомендованих до обрання ЦК КП(6)У, пройшли в академіки комуністи-суспільники С.Семковський, В.Юринець, М.Яворський. На перевиборах президії були підтверджені повноваження обраного у травні 1928 на вимогу влади президента Д.Заболотного. У 1928 усунено від обов'язків незмінного секретаря ВУАН А. Кримського. Влітку 1929 заарештовані два члени Академії (С.Єфремов і М.Слабченко) і 24 співробітники ВУАН, яких було звинувачено у приналежності до неіснуючої контрреволюційної організації “Спілка визволення України” і згодом засуджено до тривалих термінів ув'язнення. У 1930-31 “чистки” співробітників ВУАН продовжувались. Повного розгрому зазнали історичні установи, створені у ВУАН під керівництвом М.Грушевського, а його самого заарештовано і примушено жити у Москві.

У липні 1930 президентом Академії став О.Богомолець. Новообраний президент здійснив докорінну структурну реорганізацію. Замість колишніх трьох відділів Академії було створено два нові - природничо-технічний і соціально-економічний. У 1931 ВУАН налічувала 164 науково-дослідні установи, в яких працювало лише 242 наукових співробітники, з них 79 академіків. Чимало кафедр мало 1-2 штатних працівників, практично не існувало лабораторно-експериментальної бази досліджень, бракувало коштів для експедиційних і натурних робіт. Після січневої сесії ВУАН у 1934 основною структурною одиницею став науково-дослідний інститут, що сприяло концентрації наукових сил.

У 1934 ВУАН було передано у безпосереднє підпорядкування РНК УСРР. Тоді ж із наркомосвіти передали у підпорядкування президії ВУАН інститути фізики, ботаніки, мікробіології та епідеміології, біохімії, геології, водного господарства, а також створено нові інститути: електрозварювання, гірничої механіки, хімічної технології, клінічної фізіології; раду з вивчення продуктивних сил УСРР, геофізичну обсерваторію. У 1935 ВУАН передано Дніпропетровський інститут фізичної хімії.

У лютому 1936 ВУАН перейменували в АН УСРР. До її складу увійшли інститути історії України, економіки, української літератури і українського фольклору. У 1920-30-х роках в АН УСРР розвивалися всесвітньовідомі наукові школи Д.Граве (алгебра), М.Крилова (математична фізика), Л.Писаржевського (хімія), О.Динника (механіка і теорія пружності), О.Богомольця (експериментальна патологія), Є.Патона (електрозварювання), М.Федорова (гірнича механіка), М.Холодного і О.Фоміна (ботаніка), І.Шмальгаузена (зоологія) та ін.

У 1938 до АН УРСР увійшов Харківський фізико-технічний інститут, який займав провідні позиції в розробці ряду напрямів ядерної фізики. Вперше в СРСР тут провели ядерну реакцію шляхом розщеплення ядра літію. В Інституті фізичної хімії 1934 одержано важку воду (О.Бродський). На поч. 1941 у складі АН УРСР існувало 26 інститутів. У них працювало 3092 співробітники, серед яких 60 академіків, 66 членів-кореспондентів, 164 доктори і 325 кандидатів наук. Інститути розміщувалися в Києві, Харкові, Дніпропетровську та Львові.

Під час війни інститути були евакуйовані в Уфу, Свердловськ, Нижній Тагіл, Челябінськ, Златоуст та інші міста на Сході СРСР. Кількість наукових співробітників скоротилася утричі, але ядро кваліфікованих спеціалістів було збережене. Першочергове місце посіли наукові розробки в галузі оборонної промисловості, поліпшення методики лікування поранених тощо. 31944 почала відновлюватися робота академічних інститутів безпосередньо в Україні.

Після смерті О. Богомольця президентом став у листопаді 1946 видатний біохімік О.Палладін. У післявоєнні роки АН УРСР швидко розбудовувалася. До 1960 були створені 20 нових інститутів (всього існувало 44). У 1954 засновано Кримський філіал АН УРСР.

Найбільших успіхів у післявоєнний період досягнуто в галузі фізико-математичних 1 хімічних наук. У 1950 під керівництвом С.Лебедєва побудовано першу електронно-обчислювальну машину. У 1956 створена лабораторія моделювання та обчислювальної техніки (очолив В.Глушков), яка через рік перетворилася на обчислювальний центр АН УРСР. В інституті фізики, очолюваному О.Лейпунським, розроблялися перспективні наукові напрями, на основі яких виникли інститути металофізики, напівпровідників, теоретичної фізики, ядерних досліджень. Великий внесок у створення ракетно-ядерної техніки зробили Харківський фізико-технічний інститут, а також створений на базі частини його відділів Інститут низьких температур та Інститут механіки. На світовий рівень вийшли розробки електрозварювальників (Б.Патон), ливарників (А.Горшков), металофізиків (Г.Курдюмов). Розвиток біологічних наук було істотно загальмовано некомпетентним втручанням влади, зокрема, її боротьбою проти генетиків. Не менш руйнівний вплив компартійні структури здійснювали на інститути гуманітарного профілю.

З лютого 1962 HAH України очолив Б.Патон. У ці десятиліття найбільш прискореними темпами розвивалися технічні інститути. З 1970 років в АН УРСР почали створюватися науково-технічні комплекси, які складалися з інститутів, конструкторських бюро, дослідних виробництв і заводів. У 1962 Обчислювальний центр було перетворено на Інститут кібернетики. Незабаром він завоював провідне становище в СРСР в галузі створення автоматизованих систем управління виробництвом. У Фізико-технічному інституті споруджено найбільший в Європі лінійний прискорювач електронів. У матеріалознавчих інститутах успішно розроблялися технологічні процеси, які давали можливість по-новому спрямувати розвиток цілих галузей економіки. Вагомі наукові результати одержано в інститутах хімії та хімічної технології, біохімії, фізіології і теоретичної медицини, загальної біології.

У 1980 роках більшість наукових співробітників Академії була зосереджена у Секції фізико-технічних і математичних наук (у 1986-76% працюючих), у Секції хіміко-технологічних і біологічних наук (19%), у Секції суспільних наук (5%). Загальна кількість наукових співробітників зросла до 15340. У складі АН УРСР налічувалося 143 академіки і 203 члени-кореспонденти, 1394 доктори наук, 8141 кандидат наук. Вони працювали в 78 наукових установах і 72 підприємствах дослідно-конструкторської і виробничої бази.

Вчені багатьох академічних інститутів зробили істотний внесок у подолання тяжких наслідків Чорнобильської катастрофи. Зусилля їх координувалися комісією президії АН УРСР під головуванням академіків В.Трефілова, В.Скока, В.Бар'яхтара.

Після досягнення незалежності НАН України вперше стала справді самоврядною організацією з правами власності на матеріальну базу, якою вона користувалася. Перед вченими, особливо в галузі гуманітарних наук, розкрилися великі перспективи творчої праці. Юристи, історики, соціологи, економісти взяли активну участь у процесах державотворення. Якісно поліпшилися умови спілкування вчених із колегами за рубежем.

С. Кульчицький (Київ).

УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ (УВО) - нелегальна військова організація, що існувала у 1920 - поч. 1930 років у Західній Україні. Створена за ініціативою колишніх старшин Армії УНР- членів Стрілецької ради (Є.Коновалець, І.Андрух, В.Кучабський, М.Матчак, Я.Чиж) з метою продовження збройної боротьби за незалежність України. Рішення про заснування УВО було прийнято на нараді Стрілецької ради у липні 1920 та на з'їзді представників військових організацій наприкін. серпня 1920 у Празі. Організаційні заходи зі створення УВО розпочато у Львові у вересні 1920 (первісну організаційну основу УВО в Галичині становило товариство “Воля”). За короткий час сформовано начальну Колегію українських військових організацій (координуючий голова - О.Навроцький, члени -Я.Чиж, М.Матчак, Ю.Полянський, В.Целевич), створено округи, повітові відділи та місцеві осередки організації. З серед. 1921 діяльність УВО у краї очолив Є.Коновалець, який з невеликою перервою (у 1923-24) перебував на посту головного коменданта УВО аж до 1931. Начальником штабу організації призначено Ю.Отмарштайна. Є.Коновалець здійснив реорганізацію керівного центру організації: замість Начальної колегії створено Начальну команду зі штабом і референтурами, її склад поповнено старшинськими кадрами. В УВО створені організаційно-кадрова, розвідча, бойова і пропагандистсько-політична референтури. Галичину, як основну територію, на якій діяла УВО, поділено на 13 військових округ. Кожна військова округа складалася з повіту з округовими і повітовими командами, загальна кількість яких сягала 58.

Серед членів УВО на першому етапі діяльності організації переважали колишні вояки Армії УНР та Української галицької армії, люди різної партійної приналежності та різних політичних поглядів. УВО, не маючи чітко окресленої ідеології та політичної програми, визначала своїм головним завданням організацію боротьби проти окупаційних режимів на українських землях. У перші часи існування (1921-23) УВО була організаційно пов'язана з українським екзильним урядом Є.Петрушевича у Відні і координувала свою діяльність з його зовнішньополітичною акцією, що ставила за мету домогтися підтримки держав Антанти у справі відродження української державності в Галичині. Широкомасштабні акції опору (терористичні замахи на представників польської влади та українських діячів, що виступали за порозуміння з польською державою, масові саботажні кампанії, бойкот польської адміністрації), здійснювані національним підпіллям, мали водночас служити українській дипломатії аргументами для вирішення “галицького питання” на користь українців.

Восени 1922 осідок Начальної команди УВО перенесено за кордон, а діяльністю організації у західноукраїнських землях стала керувати Крайова команда під командуванням А.Мельника. У 1923-25 в УВО точилися дискусії щодо подальшого політичного курсу організації, під час яких обговорювалися питання її зовнішньополітичної орієнтації. Після

перемоги концепції про самостійний характер політики УВО в 1925 з неї виключено прибічників орієнтації на радянську Україну, які у травні 1925 створили нову підпільну організацію - Західно-українську народну революційну організацію (ЗУНРО), очолювану О.Думіним.

Ставлячи українську справу в міжнародному контексті, провід УВО бачив серед ймовірних союзників українців у боротьбі проти версальської системи Німеччину, що спонукало до тісніших контактів і співпраці з німецькими відомствами, зокрема міністерством райхсверу. Начальна команда УВО з 1926 знаходилася у Берліні.

УВО видавала власний друкований орган -журнал “Сурма” (виходив 1927-28 у Берліні; 1928-34 - у Каунасі; гол. ред. В.Мартинець), який нелегально поширювався у Західній Україні.

У серед. 1920 років відбувалися суттєві зміни у кадрах УВО. Організація поповнювалася студентською і шкільною молоддю. Одночасно з відродженням та реорганізацією в Галичині політичних партій їхні члени відходили від участі в революційному підпіллі.

УВО співпрацювала з новоутвореною у 1925 партією - Українським національно-демократичним об'єднанням: окремі чільні діячі УНДО були водночас членами проводу УВО (Д.Паліїв). У 1927-28 в УВО посилилися націоналістичні тенденції: організація все більше політично орієнтувалася на ідеологію українського націоналізму (сформульована Д.Донцовим); домінуючим в її ідейному арсеналі ставав постулат національної революції -загального революційного здвигу українського народу за власну національну самостійну і соборну державу. На цьому ідейному грунті УВО зблизилася з іншими націоналістичними осередками - Групою української національної молоді (Прага), Легією українських націоналістів (Подебради), Союзом Української націоналістичної молоді (Львів), Групою української національної молоді (Берлін) і виступила з ініціативою об'єднання цілого руху в одній організації. На 1 Конгресі українських націоналістів, що відбувся у Відні (28.1 -3.2.1929), завершився процес об'єднання націоналістичних груп і організацій в одну українську націоналістичну революційно-визвольну

організацію - Організацію українських націоналістів. Однак зі створенням ОУН УВО не ліквідовувалася, а деякий час продовжувала діяти автономно, зберігаючи Начальну команду. Крайовими командантами були Ю.Головінський, Р.Сушко, О.Сеник, Б.Гнаткевич, В.Горбовий.

УВО як окрема організація фактично припинила своє існування у 1931, її кадри перейшли до ОУН, переважно до її бойової референтури, хоча сама назва УВО в пропагандистсько-політичних цілях ще зберігалася протягом кількох років.

М. Швагуляк (Львів).

УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ (УГА; до 6.11.1919- Галицька армія) - Збройні сили ЗУНР. Процес творення Галицької армії (назву Українська галицька армія ця структура отримала після вимушеного об'єднання з Добровольчою армією ген. А.Денікіна 6.11.1919; остаточно з 17.11.1919) розпочався відразу після Листопадового повстання 1918 у Львові. Початок українсько-польської війни 1918-19 змусив уряд ЗУНР приділити особливу увагу розбудові власних Збройних сил. 13.11.1918 Українська Національна Рада ЗУНР ЗО-УНР 1918-19 видала закон про загальну військову службу громадян ЗУНР. Відповідно до цього закону Державний секретаріат військових справ 15.11.1918 проголосив загальну мобілізацію чоловічого українського населення віком від 18 до 35 років та встановив військово-територіальний поділ держави. Особи інших національностей мобілізації не підлягали, але до армії зголосилося багато німців і євреїв, здебільшого лікарів. Територію ЗУНР було поділено на три військові області: Львів, Тернопіль, Станіслав, на чолі кожної стояв військовий командант. До обов'язків команданта входили набір новобранців, їхній вишкіл та поповнення діючої армії вишколеними підрозділами.

Для керівництва всіма військовими справами ЗУНР Державному секретаріаті ЗУ HP-30 УНР 9.11.1918 створено військове міністерство - Державний секретаріат військових справ (ДСВС). Структурно ДСВС поділявся на Військову канцелярію і 16 відділів.

Посаду державного секретаря військових справ обіймали полк. Д.Вітовський (до 13.2.1919) і полк. В.Курманович (до 9.6.1919). Після встановлення на території ЗО УНР диктатури Є.Петрушевича (див. Диктатор ЗО УНР-ЗУНР) функції ДСВС перейшли до Військової канцелярії диктатора (керівник К.Долежал) та Начальної команди Української галицької армії. У травні 1919 створено підлеглу Начальній команді Галицької армії команду запілля (тимчасово виконувала функції ДСВС), яка в червні була реорганізована в Команду етапу Галицької армії.

Творенням і розбудовою Галицької армії керувала Начальна команда Галицької армії (НКГА), яка до 8.11.1918 називалася Українська генеральна команда. Начальна команда була найвищим органом управління Української галицької армії, який фактично виконував функції генерального штабу і керував усіма воєнними операціями, організовував фронт і прифронтову смугу. НКГА відповідала штабові Дієвої армії УНР (див. Армія Української Народної Республіки). Під час Листопадового повстання 1918 Д.Вітовський іменував себе наказним отаманом, згодом головокомандувач Збройних сил ЗУНР називався головним командантом. З червня 1919 головнокомандувач Галицької армії мав титул начальний вождь, його помічник - начальник булави (шеф генерального штабу). Після відступу українських військ зі Львова Начальна команда деякий час перебувала в Бережанах, пізніше -у Бібрці. 320.1.1919 знаходилася у Ходорові, де остаточно було сформовано два відділи - оперативний та організаційно-матеріальний. До оперативного належали підвідділи - референтури: оперативний, зв'язку, розвідки, летунства, автомобільний, персональний та ін. Аналогічно організовано штаби корпусів і бригад. У червні 1919 ген. О.Греков провів реорганізацію НКГА, внаслідок якої створено Оперативний штаб, Головний відділ фронту і Етапну команду (див. також Начальна команда Української галицької армії).

Основою Галицької армії стали військові частини, які брали участь Листопадовому повстанні 1918 та два бойові курені Легіону українських січових стрільців, які 3.11.1918 прибули з Буковини до Львова. Вже під час боїв з польськими загонами у місті до них долучалися українські робітники і студенти, а також військові підрозділи, сформовані на провінції повітовими командами. 13.11.1918 до галицьких частин приєднався козацький загін ім. І.Гонти під командуванням отамана А.Долуда, який складався з добровольців із Наддніпрянської України. На 21.11.1918 в українських військових підрозділах налічувалося 161 старшина і 4517 стрільців. Під час формування Галицької армії гостро відчувався брак вишколених старшин. В австрійській армії служила значна кількість старшин-українців, але здебільшого це були старшини запасу нижчого рангу. Старшин вищих рангів, а особливо штабних, із вищою військовою освітою, практично не було. До цього спричинилися також ті обставини, що назагал серед галицької інтелігенції панували антивоєнні настрої, а служба в армії вважалася непрестижною.

Перші польові формації Галицької армії творилися стихійно, мали напівпартизанський характер. У грудні 1918 існувало 15 бойових груп різної величини. До їх складу входили самостійні полки, курені, навіть самостійні сотні. Командири цих військових підрозділів призначені в різний час різними командними структурами - колишнім командантом Г.Стефанівим, Державним секретаріатом військових справ. Не існувало системи і порядку в назві військових частин. Так, колишній 15-й піхотний полк австрійської армії взяв собі назву “Перший Львівський піхотний полк ім. князя Льва”, деякі частини називалися за місцем свого формування (“Сокальський курінь” тощо). Не була організована як слід центральна військова влада, тому багато командирів діяли на власний розсуд.

Після відступу зі Львова першою створилася група “Схід” - на сході від міста, відтак-“Старе село” на півдні. До їхнього складу входив полк Українських січових стрільців. З названих груп пізніше сформувався II корпус Галицької армії. З військових підрозділів, які діяли проти польських відділів, що намагалися зі Львова прорватися у північну частину Галичини, сформовано групу “Північ”. До неї входили сокальська, белзька, угнівська, равська підгрупи, які стали ядром 1 корпусу Галицької армії. Поблизу Перемишля створено групу “Південь”, до якої входили практично самостійні бойові групи “Щирець”, “Наварія”, “Рудки”, “Крукеничі”, “Хирів”, “Лютовиська”, “Карпатська”, “Глибока”, що згодом стали ядром III корпусу У ГА.

На початку організації Галицької армії найвищою тактичною і адміністративною одиницею були групи, куди входили відділи кінноти. В оперативному плані ці досить різнорідні групи підлягали Начальній команді Галицької армії, а адміністративно були практично автономні: самостійно дбали про забезпечення особового складу продовольством і боєприпасами, організовували і забезпечували запілля та поповнення особового складу.

Нечіткість і різнобій військових формацій Галицької армії, їхня невпорядкованість змусили Начальну команду на поч. січня 1919 провести повну реорганізацію для перетворення Збройних сил ЗУНР у регулярну армію. Ідея реорганізації і її проведення належала тодішньому начальникові штабу НКГА полковникові Є.Мишковському. Усі військові формування звели до трьох корпусів. До корпусу входило 4 бригади, кожна з яких складалася з 3-5 піхотних куренів, полку артилерії, кінної сотні, сотні зв'язку, технічної сотні і допоміжних формацій. Назви корпусів і бригад мали порядкові номери, а бригади, окрім числа, отримували ще й назву тієї місцевості, де вони починали формуватися. Наприклад, “2-га Коломийська бригада” і т.д. Перший корпус створено з “Групи Північ”, до нього увійшли: “5-та Сокальська”, “6-та Равська”, “9-та Белзька” і “10-та Янівська” бригади та кінний полк. Під час польсько-української війни 1918-19 цим корпусом командували полковник В.Курманович, згодом - полковник О.Микитка, полковник А.Шаманек, а під час існування Червоної української галицької армії - отаман Осип Лисняк і сотник Ю.Головінський.

Другий корпус, який спочатку називався “Осадним” (облягав Львів), сформовано з груп “Схід”, “Старе село”, “Наварія”. До нього увійшли “1-ша бригада УСС”, “2-га Коломийська”, “3-тя Бережанська” і “4-та Зо-лочівська” бригади. Командантами корпусу були полковник М. Тарнавський, а після його призначення начальним вождем - полковник А.Вольф. II корпус, маючи у своєму складі гвардію ГА - бригаду Українських січових стрільців, відіграв значну роль у Чортківському наступі 1919 і створив ядро лівої армійської групи під час наступу на Київ.

До III корпусу, сформованого з “Групи Південь”, увійшли: “7-ма Львівська”, “8-ма Самбірська”, “11-та Стрийська” і “1-ша Гірська” бригади. На антибільшовицькому фронті до корпусу належали також “2-га Коломийська бригада” та окрема бригада кінноти. Командантами корпусу були полковник Г.Коссак, потім - генерал В.Гембачів, а згодом - ген. А.Кравс.

У червні 1919 Начальна команда на чолі з генералом О.Грековим запланувала створення ще восьми бригад, тобто, двох нових корпусів. Під час Чортківської офензиви утворено штаби 14-оїСтаніславської, 15-ої Теребовлянської, 16-ої Чортківської, 17-ої Бучацької, 18-ої Тернопільської та 21-ої бригад, але після переходу Збруча штаби розформували. Залишилися тільки 14-та Станіславська бригада, яка замінила у III корпусі 1-шу Гірську бригаду отамана Черського, що під час польського наступу весною 1919 була відрізана від решти частини ГА і перейшла на територію Чехословаччини, де її інтернували. Закінчував реорганізацію УГА В.Курманович, який заступив полковника Є.Мишковського на посаді шефа штабу НКГА. Реорганізована Галицька армія налічувала, за дан. Б.Гнате-вича, 45 куренів піхоти, близько 40 батарей і кілька сотень кінноти, що становило приблизно 25 000 крісів, 150 гармат і близько 600 шабель. Окрім того, армія мала багато допомогових відділів та установ, що збільшувало її загальний чисельний склад удвічі.

Поповнення бойових частин і військових формацій, вишкіл, постачання харчів і амуніції здійснював Державний секретаріат військових справ зі своїми виконавчими органами на місцях - окружними і повітовими командами. Після ліквідації у червні 1919 ДСВС цю роботу виконувала Команда запілля, а пізніше - Команда етапу армії, якою керували спочатку полковник Г.Коссак, а пізніше - отаман Зегорш.

На березень 1919 до Галицької армії мобілізовано 126 тисяч старшин і вояків. Чисельність на фронті - 52 тис. вояків і 1412 старшин. У квітні 1919 Галицькій армії протистояло 62-тис. угруповання польських військ. До нього у травні 1919 приєдналося 30 тис. старшин і вояків зі 100-тисячної армії генерала Ю.Галлера, сформованої у Франції, і всупереч зобов'язанням польського уряду використовувати її лише для боротьби з більшовиками, спрямували проти УГА.

За короткий час, продовжуючи вести запеклі бої на фронті, Галицька армія була перетворена у бойову силу загальною чисельністю бл. 60 тис. бійців із забезпеченим запіллям. Проте відсутність ритмічного матеріального забезпечення (зброї, боєприпасів, амуніції), регулярного поповнення особового складу, недостатній вишкіл новобранців та брак вищих старшин (на службу до Галицької армії запросили колишніх офіцерів австрійської армії) значно послаблювали боєздатність армії.

Незважаючи на чисельну і технічну перевагу польського війська, Галицька армія під час українсько-польської війни 1918-19 провела ряд блискучих наступальних операцій і тільки втручання міжнародних чинників або брак матеріально-технічного забезпечення рятував противника від воєнної поразки. У лютому 1919 командування Галицької армії розробило і успішно розпочало Вовчухівську операцію 1919. Внаслідок наступу українських частин практично завершилося оточення Львова. Проте на вимогу Найвищої ради країн Антанти просування частин ГА було зупинено. Після безплідних переговорів із союзницькою місією на чолі з ген. Бертепемі, яка висунула неприйнятні для української сторони умови перемир'я, бойові дії продовжились. Але час був втрачений, і польське командування, підтягнувши стратегічні резерви, зупинило наступ українських підрозділів. Безрезультатно завершилася і місія ген. П.Боти, яка виїхала у зону конфлікту в серед. травня 1919. Саме у цей час поляки, всупереч зобов'язанням перед Антантою, кинули проти УГА шість добре озброєних дивізій ген. Ю.Галлера і 15.5.1919 розпочали наступ по всьому фронту. Під натиском переважаючих сил ворога частини УГА змушені відступати на схід. На додаток, 24.5.1919 румунське військо спільно з дивізією польського генерала Л.Желіговського вдарило з тилу і окупувало Покуття разом з Коломиєю і Снятином. УГА була затиснута у невеликий трикутник біля Чорткова на південному сході Галичини. У цей критичний момент 9.6.1919 уряд ЗУНР-Державний Секретаріат склав свої повноваження, а УНРада призначила Є.Петрушевича диктатором ЗУНР. 9.6.1919 командувачем 25-тисячної Галицької армії був призначений ген. О.Греков, який разом з групою старшин підготував план наступальної операції у напрямку Чортків, Львів. 7-28.6.1919 з метою розгрому угруповань противника у р-ні м. Чорткова і визволення всієї території ЗУНР Галицька армія провела Чортківський наступ 1919. Прорвавши польську оборону і розвиваючи успішний наступ III корпусу, частини УГА 15.6. заволоділи Тернополем, а 25.6. Ожидовом і Белзцем. Стомлена тритижневим наступом і відчуваючи постійний брак набоїв, УГА перейшла до оборони. Польське керівництво перекинуло на Галицький фронт кілька нових, добре озброєних дивізій під проводом маршала Ю.Пілсудського. 28.6.1919 було прорвано фронт І ill корпусів, розпочався другий відступ УГА до Збруча. Серед частин, які прикривали відступ основних сил українського війська, був Жидівський курінь УГА під командуванням С.Ляйнберга. 6.7.1919 начальним вождем УГА замість ген. О.Грекова призначено ген. М.Тарнавського. 16-17.7 УГА переправилася на лівий берег Збруча, де незабаром з'єдналася з Армією УНР. На територію УНР перейшло 12 піших 1 одна кінна бригади загальною чисельністю 49 800 старшин і вояків (при 603 кулеметах і 187 гарматах), що разом з етапними і запільними частинами становило 85 000.

До кін. липня 1919 частини Галицької армії зайняли позиції на українсько-більшовицькому фронті. На поч. серпня 1919 об'єднані українські армії, керівництво якими здійснював Штаб головного отамана (очолив ген. М.Юнаків, ген.квартирмейстер - В.Курманович), розпочали наступ на Київ і Одесу. 30.8.1919 передові частини УГА під командуванням ген. А.Кравса вступили у столицю України. 31.8. галицькі бригади зустрілись у Києві з кінними відділами Добровольчої армії під командуванням ген. М.Бредова. Щоб уникнути збройних сутичок (командування плекало надії створити з денікінцями спільний фронт проти більшовиків), ген. А.Кравс віддав наказ про відступ на лінію Ігнатівка-Васильків. Бої на одеському напрямку в р-ні Вапнярки тривали 23-30.8. Наприкін. серпня 1919 дивізії О.Удовиченка і Волинської групи розгромили 45-ту більшовицьку дивізію і продовжили наступ на Одесу, куди одночасно просувалися частини Добрармії. У вересні-жовтні 1919 українські армії опинилися між трьома силами: більшовицькими військами, денікінцями та польською армією і під їхнім натиском змушені відступити в “чотирикутник смерті” на Поділлі в р-н Вінниці. Відсутність боєприпасів і медикаментів, епідемія плямистого тифу (на думку Л.Шанковського, епідемія була викликана штучно і стала першим в історії людства прикладом застосування бактеріологічної зброї) поставили УГА перед катастрофою (у листопаді 1919 тільки 7% особового складу армії були боєздатними). У цих умовах командування Галицької армії 6.11 уклало перемир'я і союзний договір з Добровольчою армією. Уряди УНР і ЗУНР визнали цей договір недійсним, але захоплення денікінцями Жмеринки (10.11) та Могилева-Подільського (14.11) змусило Начальну команду УГА поновити угоду з А.Денікіним. Військовий союз галичан з денікінцями не тривав довго. Наприкін. грудня 1919 білогвардійські війська під ударами більшовиків відступили на південь. На поч. січня 1920 більшовицьке військо підійшло в район розташування галицьких частин. Єдиним виходом для УГА стала військова угода з більшовиками, внаслідок якої галицькі частини були реформовані і під назвою Червона українська галицька армія у березні 1920 увійшли до складу Червоної армії. У кін. квітня 1920 друга і третя бригади ЧУГА, дізнавшись, що поляки обіцяють широку автономію Галичині, залишили фронт і перейшли в р-ні Летичева і Ялтушкова на бік Армії УНР і польських військ. 30.4.1920 у бою з польськими військами поблизу Козятина була розсіяна і бригада УСС. Галицькі формації, що потрапили у полон до поляків, були роззброєні, стрільці відпущені, а старшини інтерновані у таборі Тухолі на Помор'ї. Більшість старшин і стрільців УГА, які перебували у той часу Києві і Одесі, більшовики заарештували і відвезли в табори у глиб Росії, де практично всіх знищили. Українська галицька армія перестала існувати.

Бойові формації. Піхота. Основною тактичною одиницею піхотних частин УГА був курінь, який складався з трьох стрілецьких сотень і однієї сотні скорострілів. Кожна бригада налічувала 3-5 куренів, причому деякі з них мали сотні важких скорострілів. Окремі курені мали ще мінометні відділи та піхотні гармати. На озброєнні були австрійські скоростріли системи Шварцльозе, пізніше - російські, системи Максима. Піхотинці були озброєні крісами системи Манліхера, а після переходу через Збруч - гвинтівками російського зразка. Відзнакою піхоти були сині смужки на шапках і такого самого кольору зубчатка на ковнірі. Відзнаки старшин і підстаршин нашивалися на підкладці синього кольору. Попри недостатню організацію вишколу, галицький вояк був дисциплінованим, невибагливим, а визвольні змагання робили його ініціативним та ідейним, здатним на геройські вчинки і самопосвяту.

Артилерія. Артилерія була найорганізованішою і найпотужнішою військовою формацією, перевищувала своїх противників і чисельністю, і вмінням, була кращою, аніж артилерія Дієвої армії УНР У багатьох випадках завдяки майстерності галицьких гармашів вдавалося стримати наступи ворога. Саме завдяки артилерії досягнуто успіху в Чортківському наступі 1919, наступі об'єднаних українських армій на Київ. Кожна бригада УГА мала артилерійський полк, що складався з 4-5 батарей, а кожна батарея - з 4-6 гармат. Батареї важкої артилерії мали по 2 гармати. Всіх полків налічувалося відповідно до кількості бригад. Оперативно артилерія підлягала команді бригади і корпусу, а навчання гармашів проводилося безпосередньо в батареях і частково в Запасовому гарматному полку, що дислокувався у Золочеві. Після переходу УГА за Збруч до артилерії приділено наддніпрянські частини з особовим складом. Відзнакою артилерії стали червона смужка на шапці та червоного кольору зубчатка на ковнірі.

Кіннота. Кіннота Галицької армії була найслабшим місцем. Тому в багатьох випадках ця обставина відігравала негативну роль, особливо тоді, коли в прориви треба було кидати високомобільні частини (Чортківська офензива, бої під Теребовлею і Бережанами). Бригади мали кінні сотні з 2-3 кінних чет, кожна з яких налічувала по 40-50 шабель. Кінні відділи використовувались переважно для стежної служби, розвідки і зв'язку. У червні 1919 ген. О.Греков взявся за формування більших кінних відділів, одначе безперервні воєнні дії не дали реалізувати цей план. Відразу ж після переходу на Наддніпрянщину в бригадах були створені численні відділи кінноти, які, одначе, багато в чому поступалися навіть кінноті Дієвої армії УНР. Кіннотники УГА були озброєні шаблями і короткими крісами-карабінами. При кожній сотні кінноти був свій відділ скорострілів, здебільшого ручних. Відзнакою кінноти були жовта смужка на шапці і жовта зубчатка на ковнірі.

Летунство (авіація). Летунська частина Галицької армії сформована в грудні 1918 за допомогою Армії УНР. її організатором став поручник Петро Франко. Летунство підлягало безпосередньо Начальній команді ГА. Під базу для армійської авіації обрано містечко Красне. Було сформовано групу, яка зберегла все з летунського обладнання, що залишили після себе німецька та австрійська армії. В перших числах грудня 1918 сюди перелетіла з Одеси допоміжна сотня летунів на 6 літаках, яка складалася з 6 бойових старшин (полковник Джан Булат Кануков, Борис Губер, сотник Сергій Євський, Василь Булатов, поручник А.Шеремецінський і хорунжий Хаз Булат Кануков), 6 підстаршин-механіків і 9 рядовиків. Разом з П.Франком, С.Слєзаком, С.Кузьмовичем вони створили старшинське ядро летунського відділу, який на поч. травня 1919 складався з трьох боєздатних летунських сотень і однієї летунської бази. Перша сотня під командуванням поручника А.Хруща передислокувалася у с. Дуліби поблизу Стрия для обслуговування Третього корпусу ГА. На серед, травня 1919 у сотні було 12 бойових машин, а також 2 легкі і 4 важкі автомашини та 7 пар коней. Друга сотня (командир сотні і водночас полку полковник Д.Б.Кануков) обслуговувала Перший і Другий корпуси і базувалася в Красному. У Красному було сформовано 3-тю сотню під командуванням сотника Н.Залозного, яка передислокувалася до Тернополя.

На поч. травня 1919 у полку нараховувалося близько 80 літальних апаратів, з них частина тихохідні - австрійські “Бранденбург-64” та “Альбатрос-27”, німецькі “LFW”, “LWA”, “Ллойд”, “Фокер” (розвивали швидкість 100-110 км/год), та швидкохідні - французькі мисливці-винищувачі “Нюпорт” (швидкість 150 км/год). Як відзнаки на літаках вживалися вималювані два круги: всередині жовтий, назовні синій, а мисливці-винищувачі “Нюпорт” мали ще по боках схрещені кістки і череп, бо належали до “відділу смерті”. Під час боїв з більшовиками, після переходу УГА через Збруч, замість синьо-жовтих кругів були синьо-жовті паси на крилах і на бічній кермі хвоста, на кадовбі намальовано чорною фарбою Тризуб. Відзнака летунів УГА - нашитий пропелер на рукавах однострою і на краю ковніра.

Першим командиром полку був Борис Губер, а після його трагічної смерті (загинув під час навчання зі старшинами від вибуху бомби 5.2.1919) ним став полковник Д.Б.Кануков. Полк виконував розвідку фронту противника, слідкував за переміщенням його військових частин, бомбардував важливі об'єкти запілля і фронту, виконував комунікаційну службу між Начальною командою ГА і корпусами, навіть дипломатичними закордонними представництвами. Летунство УГА упродовж усієї польсько-української війни переважало поляків в умінні, силі і відвазі. У повітряних боях українські летуни збили 16 польських літаків, з них 9 перемог було на рахунку сотника С.Євського. Під час першого відступу до Збруча полк передислокувався в с.Звиняч поблизу Чорткова, після переходу УГА через Збруч -у с.Макову під Кам'янцем-Подільським, згодом - до Шатави (поблизу Нової Ушиці), відтак - до Вінниці. Під час відступу УГА з-під Києва полк перебував у Могилеві, пізніше -в Одесі, а після з'єднання з більшовиками-у Бердичеві і Козятині, де частину полку захопило польське військо.

Залізничні і автомобільні частини. На озброєнні УГА мала лише два панцерні поїзди, причому спочатку це були прилаштовані за допомогою брусів та ін. підручних матеріалів імпровізовані вагони. Пізніше було знайдено панцерові вагони і паровоз. Один із цих поїздів належав до Другого корпусу і курсував лінією Ходорів-Львів, ін. підлягав Третьому корпусу і діяв на шляхах Стрий-Самбір-Львів. Поїзди мали кілька скорострілів і 1-2 легкі польові гармати. Дивізіон автопанцерників (бронемашин) спочатку належав до Третього, а пізніше до Другого корпусу і складався з 6 авто, надісланих з Куреня січових стрільців у Києві, і 2 виготовлених у місцевих майстернях.

Технічні частини. Кожна бригада мала невеликі саперні відділи у складі 2-3 чет, що робили в. основному ремонт мостів, шляхів та здійснювали будівництво військових об'єктів. При корпусах і Начальній команді УГА існували технічні сотні з окремими відділами - залізничними, будівельними, саперними, з майстернями, де ремонтувалася стрілецька зброя, гармати. Автоколона УГА складалася з 4 сотень - по одній у кожному корпусі і при Начальній команді УГА. Кожна сотня складалася з трьох чет: вантажних, легкових автомобілів і пересувної майстерні. У кожній сотні було кілька мотоциклів і санітарних автомобілів.

Допоміжні формації. До допоміжних формацій, завданням яких було забезпечити лад і спокій у прифронтових смугах і на фронті, належали булавні відділи (для охорони штабів), станційні команди (дбали про порядок у місцях перебування військових частин), відділи польової жандармерії (для боротьби з дезертирством). Польова жандармерія мала малинові відзнаки.

Служба зв'язку. В УГА застосовувалися для зв'язку вістові (зв'язкові), телеграф і телефон. Радіотелеграфний пересилач мала лише Начальна Команда УГА. Для пересилання таємних наказів використовувався шифр.

Пропаганда. Велася за допомогою часописів, книжок, усних засобів. У бригадах і корпусах працювали пропагандні старшини, у підрозділах - підстаршини і стрільці. Її ефективність і серед вояків, і серед цивільного населення була явно недостатньою.

Розвідка. Розвідувальні операції провадили розвідчі відділи (Р.В.) при Начальній команді УГА і командуванні корпусами. Корпусні відділи складалися з одного старшини і одного-двох підстарший. Розвідчий відділ при Начальній команді УГА мав 6 старшин і кількох підстаршин. Низька фахова освіта, малі сили (у розвідці служили 30 старшин, з них лише 6 мали фахову освіту), недостатне виділення коштів призводили до того, що назагал розвідка УГА суттєво поступалася розвідці противника. Контррозвідку провадили фахові детективи та державна і польова жандармерія.

Санітарна служба. Організована на зразок австрійської армії, а її реорганізацію проведено спільно із загальною реорганізацією армії у січні-лютому 1919. Кожен корпус мав одну або дві лічниці (госпіталі), склад санітарного матеріалу і санітарну валку. Наприкін. січня 1919 армія мала 5 польових шпиталів, З санітарні і 2 купальні поїзди, 4 склади санітарного матеріалу (корпуси і Начальна команда УГА). В армії були 14 лікарів і 38 фельдшерів (їх називали “медики”), окрім того, в запіллі - 97 лікарів і 74 фельдшери, 25 окружних шпиталів, 18 аптек, 48 дезінфекторів. Через втрату великої кількості санітарного матеріалу під час відступу УГА через Збруч санітарно-медичне забезпечення армії значно погіршилося. Збереглося 7 польових шпиталів, які обслуговували 35 лікарів, що не дало можливість погасити епідемію тифу, яка восени 1919 охопила УГА і від якої загинуло 30% особового складу. Санітарним шефом при Начальній команді УГА в Галичині був сотник д-р К.Танячкевич, на Наддніпрянській Україні - полковник д-р А.Бурачинський.

Постачання. Постачання УГА було організоване на зразок австрійського. Завдяки роботі інтендантів галицький вояк не голодував і одержував регулярну платню, а галичани ніде не робили реквізицій. Контроль за видатками вели рахункові старшини при корпусах, яким підлягав весь рахунковий апарат у підлеглих частинах і підрозділах.

Обозництво. Обозні формації УГА були підпорядковані корпусним обозним референтам. У травні 1919 УГА мала близько 16 тис. коней і 8 тис. возів. Після ліквідації Державного секретаріату військових справ питання обозів передано Команді запілля, а згодом -Етапу армії.

Польова пошта. Організована в лютому 1919. Мала станиці в кожному корпусі та при Начальній команді УГА, користувалася також і цивільною поштовою мережею. Після переходу через р. Збруч створено спільну станцію для обслуговування армії і фронту. Працювали у цій службі бл. 50 урядовців.

Б.Якимович (Львів).

УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНСЬКА СПІЛКА (УГС) - легальна загальнонаціональна організація партійного типу, заснована 7.7.1988 на зборах членів Української гельсінської групи сприяння виконання Гельсінських угод. Збори прийняли Декларацію принципів (програму) та Статут УГС. Головою Спілки було обрано Левка Лук'яненка, який перебував на засланні (повернувся в Україну в січні 1989). До Виконавчого комітету увійшли Микола Горбаль, Михайло Горинь, Євген Пронюк, Степан Хмара, В'ячеслав Чорновіл. У грудні 1989 Всеукраїнська координаційна рада УГС кооптувала у виконком Комміра Крижанівського, Петра Розумовського та Олеся Шевченка. Спілка конституювалася як федеративне об'єднання самоврядних правозахисних груп і організацій. Основним напрямом діяльності УГС проголосила захист національних прав, зокрема, права націй на самовизначення. Спілка виступала за перетворення СРСР на конфедерацію незалежних держав, передачу влади від КПРС демократично обраним Радам народних депутатів. Згідно з програмою УГС політичні права громадян мали гарантуватися демократією з багатопартійною системою, а економічні - ринковою економікою. На селі заохочувався вихід селян з колгоспів із землею та спадкове користування нею. УГС виступала за надання українській мові статусу державної. Друкованим органом УГС став ж-л “Український вісник”. Окрім Києва, прес-центри УГС створено у Москві та Львові. Закордонне представництво Української гельсінської групи перетворене у ЗП УГС, яке очолив Микола Руденко (емігрував до США в грудні 1987) і до якого входили Леонід Плющ та Надія Світлична. Представництва УГС були засновані у Прибалтиці й Москві. Поступово УГС перетворилася у вагому політичну силу. Члени Спілки брали активну участь у демократизації суспільства, створенні та організації діяльності неформальних об'єднань (Товариство української мови ім. Т.Шевченка, Меморіал, Народний рух України, Всеукраїнске товариство репресованих), у формуванні незалежної преси, проведенні мітингів та робітничих страйків, легалізації УГКЦ. У вересні 1989 основна програмна вимога УГС щодо конфедеративного об'єднання незалежних держав була замінена тезою про необхідність виходу України зі складу СРСР. У березні 1990 під час виборів 12 членів організації стали народними депутатами України, чимало - депутатами місцевих Рад. У сфері міжнародних стосунків УГС брала участь у проведенні нарад представників національно-демократичних рухів народів СРСР, у роботі з'їздів, конференцій дружніх партій, об'єднань, спілок; розширила контакти з опозицією Польщі, демократичними інституціями західних держав. У квітні 1990 УГС налічувала 2300 членів і мала свої філії та осередки в усіх областях України. Відіграючи роль політичної партії, УГС фактично започаткувала політичний плюралізм та багатопартійність в Україні. 29-30.4.1990 у Києві відбувся установчий з'їзд, який на базі УГС утворив Українську республіканську партію.

Ю. Зайцев (Львів).

УКРАЇНСЬКА ГОЛОВНА ВИЗВОЛЬНА РАДА (УГВР)-всеукраїнський представницький орган політичного керівництва національно-визвольною боротьбою українського народу в 1940-50-х роках. Заснований з метою об'єднання всіх політичних сил, які визнавали і боролися за державну самостійність України незалежно від їхньої ідеологічної та світоглядної орієнтації. Ідея створення УГВР виникла у середовищі Головного командування Української повстанської армії, яка в 1943 перетворилася в загальнонаціональну, понадпартійну збройну силу українського народу в його боротьбі за національне визволення. План створення представницького органу, який би здійснював політичне керівництво збройною боротьбою українського народу, своєрідного предпарламенту, почав розроблятися з осені 1943. Весною 1944 було створено ініціативний комітет, на чолі якого стояв Л.Шанковський. УГВР вирішено було будувати на демократичній основі, що дало б можливість залучити до участі в ній всі самостійницькі політичні сили. 11-15.7.1944 поблизу с. Недільної на Самбірщині, на території, контрольованій збройними силами УПА, зібралися представники всіх регіонів України, різних політичних сил та орієнтацій, які проголосили себе тимчасовим українським парламентом і прийняли назву УГВР. Перший великий збір УГВР проходив під головуванням Р.Волошина і секретаря М.Дужого. На Зборі розроблено і прийнято програмні документи: “Тимчасовий устрій УГВР”, “Платформа УГВР” та “Універсал УГВР”. Два перші документи були, по суті, законодавчими актами конституційного характеру. У “Тимчасовому устрої УГВР” визначалися основи органу, його структура, компетенція Великого збору, президента і президії УГВР, виконавчого органу УГВР - Генерального секретаріату, Генерального суду та Контрольної колегії. У “Платформі УГВР” визначені головні політичні та соціальні ідеї, втілення яких було метою національно-визвольної боротьби українського народу. Серед них: “забезпечення народно-демократичного способу визнання політичного устрою в українській державі шляхом загального народного представництва”; “забезпечення свободи думки, світогляду й віри”; “забезпечення справжньої законності в українській державі та рівності всіх громадян перед законом”; “забезпечення громадянських прав усім національним меншостям на Україні” та ін. Великий збір ухвалив текст присяги бійців Української повстанської армії. 15.7.1944 головою Президії УГВР обрано К.Осьмака; членами Президії-В.Мудрого, Івана Гриньоха, Івана Вовчука; головою Генерального секретаріату УГВР -Р.Шухевича (також ген. секретар військових справ); генеральним суддею - Я.Біленького. Було також обрано членів Генерального секретаріату: генеральним секретарем закордонних справ - М.Пебедя, внутрішніх справ -Р.Волошина, бюро інформації -Й.Позичанюка. Великий збір постановив, що місцем перебування УГВР е українські землі, а за кордон можуть виїжджати тільки окремі члени з конкретними дорученнями. УГВР як підпільний уряд України керувала національно-визвольною боротьбою українського народу аж до поч. 1950 років. На заклик УГВР проведено бойкот виборів до центральних та місцевих Рад народних депутатів 10.2.1946 та у лютому і грудні 1947. У жовтні 1949 УГВР разом з УПА і ОУН виступила зі “Зверненням Воюючої України до всієї української еміграції”, в якому наголошувалось на необхідності консолідації всіх українських сил у боротьбі за власну державність. УГВР, незважаючи на складні умови, видавала друковані органи, зокрема “Вісник УГВР” (1944-45), “Бюлетень інформації УГВР” (9 випусків, 1948-51), “Самостійність” (1 номер, 1946). Більшість членів УГВР в Україні загинула або була заарештована. У 1950 роках УГВР в Україні практично перестала існувати.

Починаючи з кін. 1944, налагоджується більш широка діяльність УГВР за кордоном. У 1945 утворено Закордонне представництво (ЗП УГВР), головою якого став священик І.Гриньох. У 1945 М.Лебедь (ген. секретар закордонних справ) встановив зв'язки з представниками західних держав. ЗП УГВР розіслало низку меморандумів, у тому числі і на Паризьку мирну конференцію 1946 (спільно з представником екзильного уряду УНР); проводило інтенсивну інформативну діяльність (Українська пресова служба); організувало допомогу рейдуючим на захід відділам УПА та підтримувало контакти з національно-визвольним рухом в Україні. При ЗП УГВР діяла Місія УПА. Спроби ЗП УГВР стати базою для ширшої консолідації українських організацій і партій, що діяли в еміграції, не мали успіху. З утворенням в 1947 Української Національної Ради ЗП УГВР заявило, що не має на меті очолити українське політичне життя в еміграції, а є лише представником національно-визвольного руху в Україні.

З сер. 1960 років відбувалися неперіодичні конференції середовища УГВР, на яких було кооптовано нових членів та обиралися керівні органи ЗП УГВР. У 1980 ЗП УГВР налічувала понад 20 членів, у т. ч. 10 засновників. З першого складу УГВР в еміграції померли І. Вовчук, Є.Врецьона, о. О.Малиновський, В.Мудрий, З.Пеленський, І.Сім'янчук і П.Чуйко.

3 1951 у Мюнхені ЗП УГВР почало видавати двотижневу газету “Сучасна Україна” і щомісячник “Українська літературна газета”, на базі яких з 1961 почав виходити ж-л “Сучасність”. В 1952 у Нью-Йорку ЗП УГВР створило аналітично-видавничий центр “Пролог”, який в 1957-61 видавав одноіменний журнал англійською мовою, а також часопис “Digest of the Soviet Ukraine” (1957-77). Видавництва “Сучасність” і “Пролог” випустили понад 100 назв книг історичного, політичного та літературно-мистецького змісту. З 1960 років пресове бюро ЗП УГВР систематично публікувало матеріали “Самвидаву” та популяризувало український дисидентський рух.

4-5.4.1992 у Нью-Йорку відбулася конференція Середовища УГВР (48 делегатів із США, Канади і Європи), яка привітала відродження незалежності Української держави та доручила президії Середовища підготувати проект його реорганізації і подальшої діяльності.

Т. Андрусяк (Львів).

УКРАЇНСЬКА ГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ у Подебрадах - український вищий навчальний заклад політехнічного профілю, який діяв у Подебрадах (Чехо-Словаччина) в 1922-35. Ініціатором створення Академії був Український громадський комітет. Значну роль в організації навчального закладу відіграла Всеукраїнська спілка сільськогосподарських техніків, яка перебувала в еміграції у Тарнові (Польща). Статут Академії затверджено 16.5.1922 Міністерством хліборобства Чехо-Словацької Республіки. У травні 1925 професорською радою Академії до статуту внесено зміни. За новим статутом Академія функціонувала як вища школа з 4-річним планом навчання. Після закінчення навчання випускники здобували звання інженера. Згідно з 1 параграфом Статуту “Українська Господарська Академія ...є приватна висока школа, яка має своїм завданням підготовляти своїх слухачів до самостійної господарської та технічної праці, дослідної, творчої, проектної, організаційної, виконавчої та адміністративної у всіх галузях агрономії, лісівництва, технології, межевої справи, гідротехніки, економіки, статистики та кооперації”. У складі Академії існувало 3 факультети: агрономічно-лісовий (нараховував 19 кафедр), який мав два відділи: агрономічний та лісовий; економічно-кооперативний (20 кафедр), мав три відділи: економічний, кооперативний та статистичний; інженерний (20 кафедр) мав два відділи: гідротехнічний та хімічно-технологічний. Крім 59 кафедр були ще лекційні курси з ряду ін. предметів, зокрема, історія українського права, адміністративне право, а також іноземні мови. Навчальні плани відповідали європейським, зокрема, чехословацьким вимогам і творилися на їхній основі, з тією різницею, що, крім фахових предметів, введено також українознавчі науки. Кооперативний же відділ Академії був першою у світі вищою кооперативною школою. Академія фінансувалася урядом Чехо-Словаччини, а підпорядковувалася двом чехословацьким міністерствам: міністерству хліборобства (навчання) і до 1928- міністерству закордонних справ (адміністративно-господарські справи). Упродовж перших десяти років УГА мала 118 педагогів (92 українці і 26 чехів). За час існування навчального закладу в ньому навчалося 786 студентів (закінчило навчання 559 чол.). Навчання в УГА було безплатним, деякі студенти отримували стипендії. При Академії діяла низка навчально-допоміжних установ: бібліотека (нараховувала більше ЗО тис. томів), 33 навчальні кабінети, 14 лабораторій, 2 ферми, лісовий розсадник, метеорологічна станція тощо.

Академія проводила значну науково-видавничу діяльність. За час її існування опубліковано 698 наукових робіт (у т. ч. 229 монографій), здебільшого підручників для студентів, технічних довідників (37 випущено друком, ін. -літографічним способом). 31927 виходили наукові збірники “Записки УГА” (вийшло 3 т. у 7 випусках). В Академії працювали професори Л.Бич (місцеве самоврядування і господарське право), С.Бородієвський (історія кооперації та кредитна кооперація), О.Ейхельман (адміністративне та міжнародне право), Б.Іваницький (лісівництво та дендрологія), Б.Мартос (теорія кооперації, споживча кооперація), О.Мацюк (політична економія), Ф.Щербина (статистика), В.Старосольський (державне право) та ін.; доценти О.Бочковський (соціологія), В.Іванис (хімічна технологія), Іс. Мазепа (луківництво та болотознавство), В.Королів (анатомія і фізіологія с/г тварин) та ін. Ректорами Академії були І.Шовгенів (1922-25 і 1926-27), Б.Іваницький (1925-26 і 1928-35), С.Тимошенко (1927-28). При Академії діяло бл. 50 різних організацій -наукових, студентських, культурно-просвітніх та ін., що сприяли активізації українського життя в Чехо-Словаччині, поглибленню контактів як між українськими організаціями, так і з іноземними.

У 1928 міністерство хліборобства заборонило приймати нових слухачів і розпорядилося приступати до ліквідації Академії. З 1935 Академія припинила своє існування. У 1931 з метою підтримки діяльності навчального закладу було створено Товариство прихильників академії (голова - проф. Б.Матюшенко), яке, однак, не змогло зібрати необхідні фонди для продовження її роботи. У грудні 1932 засновано Український технічно-господарський інститут заочного навчання, який після ліквідації Академії продовжував виконувати її завдання.

Т. Андрусяк (Львів).