ВСТУП


      Формування території: історичне ядро та пізніші прирощення

      Назви і самоназви української території

  

Розділ І. ПРАІСТОРІЯ ТА ПЕРЕДІСТОРІЯ


    § 1. Праісторія: люди кам’яного і бронзового віків на території України

    § 2. Скіфія. Сарматія. Античні міста Північного Причорномор’я

    § 3. Від передслов’янських спільнот до слов’янських племінних союзів.
          Загадка Кия

    § 4. Руси і Русь у ІХ-Х століттях

  

Розділ ІІ. ПІД ЗНАКОМ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

 

    § 1. Київська Русь: держава і люди

         Володимирове хрещення в легенді та реаліях

         Контури державної будівлі в ХІ ст.

         Боротьба князів за київське причастя (ХІІ-ХІІІ ст.)

         Люди Русі: oratores, bellatores, laboratores

         Етнос. Мова. Писемна культура

 

    § 2. Русь і Степ. Татаро-монгольське нашестя

         Народи Степу в руському прикордонні (до початку ХІІІ ст.)

         Походи Батия і створення Золотої Орди

 

    § 3. Галицько-Волинське князівство, або Королівство Руське

         Формування території

         Війни "за галицьку спадщину". Данило Галицький

         Нові претенденти на "галицьку спадщину". Розпад Руського королівства

 

  Розділ ІІІ.   НЕСХОЖІ ПАГОНИ РУСЬКОГО СТОВБУРА (кн.ХІV–сер.ХVІст.)


     § 1. Галицька і Подільська Русь

         Демографічні зміни

         Від дружинників і бояр до шляхти-русинів польської нації

         Руська і Римська церкви: перші досвіди співжиття

         Етнічна строкатість міста

         Громадське самоврядування в містах. Маґдебургія і цехи

         Феномен міської культури. Латинська наука в містах Русі

         На перехресті нових вартостей

 

    § 2 Київська і Волинська землі

         Перший удільний період

         Кревська унія 1385 р. Яґайло й Вітовт

         Свидриґайло і громадянська війна 1432-1440 рр.

         Другий удільний період: Волинь Свидриґайла та Київщина Олельковичів

         Волинські князі – господарі Русі

         Київська митрополія і церковні осередки. Співжиття православних з
              католиками

         Міське життя

         Еволюція прав особи й станів: Литовські Статути і реформи 1560-х рр.

 

    § 3. Перші сто літ козаччини

         Дике Поле. Пороги. Великий Луг

         Перші згадки про козаків. Генеза українського козацтва

         Кримський ханат – каталізатор козаччини

         Лицарі християнства у мусульманському вбранні

         Перша Запорозька Січ князя Байди-Вишневецького

 

  Розділ ІV. УКРАЇНА-РУСЬ – ТРЕТІЙ ЗАЙВИЙ У РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ
      “ДВОХ НАРОДІВ” (1569-1648)


     § 1. Люблінська унія і перші реалії поунійного часу

         Підстави життєвості унійної ідеї

         Волинці і кияни на Люблінському сеймі 1569 р. Унійний привілей

         Спалах князівської потуги після унії

         Зустріч Русі з Руссю: галичани на Волині й Київщині

         Острозька академія

 

    § 2. Від Берестейського собору до легалізації православної митрополії (1596-1632)

         Пошуки шляхів релігійного порозуміння

         Два собори в Бересті

         Словесна війна

         Силові конфлікти Русі з Руссю. Єзуїтське місіонерство і ворожість до ляхів

         Шляхта й міщанство в обороні православ’я

         Від висвячення митрополита під охороною козацької шаблі до легалізації             православної митрополії (1620-1632)

 

    § 3. Шляхта, простолюд, козаки – вузол взаємопов’язань і протиріч

       Шляхетська колонізація степової України. Поляки і євреї в новоосвоєних
            регіонах

         Селяни, бояри, міщани: специфіка життєвого укладу

         Козаччина між “реформою Баторія” і смертю Петра Сагайдачного

         Боротьба за самоутвердження. Козацькі війни 1625-1638 рр.

 

    § 4. Розтятий світ, або загальний образ культури України-Русі в переддень           Хмельниччини  


Розділ V. КОЗАЦЬКА ЕРА

 

    § 1. Козацька революція 1648-1657 рр.

         Богдан Хмельницький – людина і міф

         На терезах військового щастя

         Кошмари війни

         Дипломатія Хмельницького в пошуках виходу. Переяславська угода 1654р.

         Організація території і модель влади Козацької держави

         Старшинське оточення гетьмана

         Початок московсько-польської війни 1654-1667 рр.
               Смерть Богдана Хмельницького

 

    § 2. Руїна (1658-1686)

         Початок громадянської війни

         Спроба повернутися у звичний світ: Гадяцька угода 1658 р.

         Безталання Юрася Хмельниченка

         Війна берегів: Тетеря і Брюховецький

         Андрусівське розполовинення

         Дем’ян Многогрішний “за” і “проти” Москви

         Турецька альтернатива Петра Дорошенка

         Рукотворна пустеля

 

    § 3. Мазепа і мазепинці

         Іван Мазепа – загадка української історії

         Шлях до полтавської катастрофи

         Vae victis

         Спроба реваншу Пилипа Орлика

 

    § 4. Культура, освітлена загравами воєн

         Народження козацько-руської вітчизни

         Минуле й сучасне України очима людей Церкви

         Шедеври “літератури канцеляристів”: Григорій Граб’янка, Пилип Орлик,
                Самійло Величко

         “Ми” і “Вони”, або нові образи сусідів

         У химерному світі Бароко

 

  Розділ VІ. УКРАЇНА ХVІІІ ст. МІЖ РІЧЧЮ ПОСПОЛИТОЮ І         РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ


     § 1. “Коліївщина” чи “пророцтво Вернигори”? – дилема українсько-польських
             взаємин у Речі Посполитій

         Шляхта й городяни Правобережжя. Феномен хасидизму

         Селянська проблема. Опришківство, гайдамаччина, Коліївщина

         Зміни в житті Церкви. Василіанське просвітництво

 

    § 2. Згасання козацьких автономій у підросійській Україні

         Політико-адміністративний устрій і загальний образ суспільства
                Гетьманської України

         Слобідська Україна

         Запорозька Січ